Ventrikularna tahikardija (VT) – je niz od 3 i više VES sa frekvencom 100-250/min. Nastaje usled postojanja ektopičnog centra u komorama – sa brzom frekvencom stvaranja impulsa. 

Tipovi ventrikularne tahikardije su:

  1. perzistirajuća paroksizmalna tahikardija (neprekidno traje 30 sec ili duže)
  2. prekidna VT (traje manje od 30 sec)
  3. bidirekciona VT (postoje dva ektopična fokusa koji naizmenično emituju)
  4. spora VT (frekvenca 50-100/min)
  5. VT tipa ”torsade de pointes

Uzroci VT su: akutna ishemija miokarda, akutni infarkt miokarda, hipertrofična kardiomiopatija, dilataciona kardiomiopatija, miokarditis, prolaps mitralne valvule, valvularne mane, intoksikacija digitalisom i kinidinom, hipokalemija…

Simptomi: pogoršanje srčane insuficijencije ili kardiogenog šoka; u blažim srčanim oštećenjima palpitacije, nesvestica, slabost i dispneja

Terapija

  • ima za glavni cilj prevenciju iznenadne srčane smrti i redukciju napada aritmije. Prestanak pušenja, kafe, alkohola. Kod akutnog infarkta miokarda => lidokain i.v; Korekcija precipitirajućih faktora (hipokalemije, srčane ishemije, insuficijencije srca)
  • Prvi lek izbora je lidokain i.v; alternativa su i.v beta-blokatori, antiaritmici
  • Elektrokardioverzija kada lekovi ne pomažu
  • Dugotrajna profilaksa: antiaritmici; mogu u kombinaciji sa beta-blokatorima; Amiodaron (kod hipertrofične kardiomiopatije);

 

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,