Sredinom maja meseca 2021. godine američka agencija za lekove (FDA) odobrila je upotrebu leka Rybrevant (amivantamab-vmjw) kao prvu terapiju odraslih sa ne-sitnoćelijskim karcinomom pluća, čiji tumori imaju specifičan tip genske mutacije: EGFR egzon 20 insercione mutacije.

Karcinom pluća je jedan od najčešćih tipova karcinoma i vodeći uzročnik smrtnosti od karcinoma širom sveta, pri čemu 80-85% od svih karcinoma pluća spada u grupi ne-sitnoćelijskih karcinoma pluća (non-small cell lung cancer – NSCLC). Oko 2-3% bolesnika sa NSCLC ima insercionu mutaciju EGFR egzona 20, što spada u grupu mutacija na proteinu koji uzrokuje brz ćelijski rast, te posledično, pomaže širenju karcinoma. Inserciona mutacija EGFR egzona 20 je treći najčešći tip EGFR mutacije.

Efikasnost leka je ispitana u studiji na oko 80 bolesnika sa NSCLC i inserionom mutacijom EGFR egzona 20, čija je bolest pokazivala progresiju tokom ili posle hemioterapije bazirane na platini. Glavni ishod koji je meren je ukupna stopa odgovora (proporcija bolesnika čiji tumor je uništen ili redukovan dejstvom leka), koja je u studiji iznosila oko 40%, srednje trajanje odgovora oko 11 meseci.

Među najčešće neželjene efekte leka ubrajaju se osip, svrab, bolovi u mišićima ili zglobovima, oticanje nogu, kašalj, povraćanje. Bolesnici koji koriste ovaj lek moraju limitirati izlaganje sunčevim zracima tokom i još dva meseca nakon tretmana, a lek može uzrokovati i probleme sa vidom kao i oštećenja fetusa.

Lek je proizvod farmaceutske kuće Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.