Pupčana (umbilikalna) kila je defekt srednje linije trbuha u predelu pupka. Trudnoća je jedan od faktora rizika za razvoj pupčane kile. Pupčana kila može nastati u toku trudnoće ili već postojeća kila može postati vidljiva zbog progresivnog porasta intraabdominalnog pritiska. Pupčana kila se može dijagnostikovati u bilo kom trenutku trudnoće ali se simptomi najčešće javljaju u drugom trimestru.

Danas nemamo jasne algoritme o hirurškom lečenju trudnica sa pupčanom kilom, tačnije nema konsenzusa oko toga kada bi trebalo uraditi hiruršku intervenciju zbog pupčane kile kod trudnica ili kod žena koje planiraju trudnoću.

A. PUPČANA KILA KOD ŽENA KOJE PLANIRAJU TRUDNOĆU

1) Da li treba operisati kilu pre trudnoće

U toku trudnoće, materica raste i gura crevne vijuge gore i pozadi i udaljava ih od kilnog defekta na pupku, što smanjuje rizik od uklještenja. Takođe, negde između 20 i 22 nedelje trudnoće, materica dostiže nivo pupka a creva su iznad i iza. S toga, ako žena nema ili ima minimalne simptome, operacija pupčane kile se može odložiti nakon porođaja. Na sreću, najveći broj je upravo ovakvih pacijentkinja. Ukoliko se jave simptomi u vidu nelagodnosti od ispupčenja ili bola, savetuje se operacija. Uklještena kila se mora hitno hirurški rešavati.

2) Koju tehniku treba primeniti i kako trudnoća utiče na reparaciju

U rešavaju pupčane kile mogu se koristiti dve tehnike: ušivanje kilnog defekta šavovima ili primena mrežice. Koju od ove dve tehnike primeniti, ostalo je nejasno. Primena šavova nosi povišeni rizik da se kila vrati u toku trudnoće zbog visokog intraabdominalnog pritiska (IAP). Sa druge strane, mrežica može biti uzrok bola u toku predstojeće trudnoće jer smanjuje fleksibilnost trbušnog zida.

3) Koliko vremena je poželjno da prođe od operacije do začetka trudnoće

Na žalost, nema kliničkih niti eksperimentalnih studija koje bi dale odgovor na pitanje koliko pre planirane trudnoće, odnosno porođaja treba uraditi operaciju pupčane kile. Hirurzi obično savetuju da se operacija uradi minimum godinu dana pre početka trudnoće jer se pretpostavlja da bi operacija u kraćem vremenskom intervalu nosila povišen rizik od recidiva.

4) Koje komplikacije su moguće ako se ne reši kila pre trudnoće

Svaka kila nosi rizik od uklještenja. Kile se i operišu kako bi se izbeglo uklještenje koje nekada može biti po život opasno stanje. Sa druge strane, niko ne može da predvidi da li će se kila uklještiti i kada će se to desiti. Hitna operacija zbog eventualnog uklještenja je veliki stres kako za majku tako i za plod, naročito u prvom i drugom trimestru. Tako da je hirurg dužan da upozna pacijentkinju sa svim ovim mogućim stanjima. Zbog toga se kod žena sa velikom pupčanom kilom, kada su vijuge creva prisutne u kili, kada postoji podatak da se kila uklještavala ili kod recidivantne kile, savetuje operacija pre planirane trudnoće.

B. PUPČANA KILA DIJAGNOSTIKOVANA U TOKU TRUDNOĆE

Operaciju pupčane kile u toku trudnoće treba odložiti posle porođaja uvek kada je to moguće.

  • Prvi razlog su strukturne, anatomske promene u mišićima prednjeg trbušnog zida kao i promena funkcionalne stabilnosti mišića tokom trudnoće. Bolje je sačekati porođaj, da mišići povrate svoju anatomiju i funkciju pa onda uraditi operaciju.
  • Drugi, ne manje bitan razlog su hormonske promene koje se dešavaju u trudnoći i neposredno nakon porođaja a svakako mogu da utiču na ishod hirurškog lečenja. Smatra se da postoje hormoni u toku trudnoće koji utiču na sintezu kolagena, važnog proteina vezivnog tkiva, ali i na enzim koji razgrađuje kolagen.
  • I treće, hirurg obično savetuje poštedu od tereta nakon operacije. Pa se tako savetuje da pacijent nakon operacije može da podigne do 10 kg 4 nedelje nakon operacije a preko 10 kg nakon 8 nedelja. Porodilja ne može da bude uzdržana po ovom pitanju obzirom da mora da nosi bebu u jednom periodu dana.

Operacija se savetuje godinu dana od porođaja kako bi se porodilja oporavila, uključujući hormonsku stabilizaciju i normalnu telesnu masu.

U zaključku:

  • Ako nema simptoma ili su oni minimalni, operaciju pupčane kile treba odložiti posle porođaja.
  • Ukoliko se radi o većoj ili simptomatskoj kili, operacija se može uraditi u drugom trimestru trudnoće.
  • Uklještenje pupčane kile u toku trudnoće se može desiti u bilo kom trenutku ali precizan procenat uklještenih kila u trudnoći nikada nije objavljen.

vise info na FB stranici autora

 Kile trbušnog zida