Zdravstveni centar Valjevo je prva ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite u Srbiji u kojoj se realizuje program vantelesne oplodnje, za koji je saglasnost Ministarstva zdravlja Republike Srbije dobijena u julu ove godine. Pacijentkinje, prema prioritetima, u Valjevo upućuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO), tako da je u program već uključeno prvih 46 bračnih parova upućenih iz filijala sa sedištima u Šapcu, Užicu, Čačku, Kraljevu, Novom Pazaru i Valjevu. Takođe je u julu ove godine uspostavljena saradnja sa Univerzitetskim kliničkim centrom Maribor, a posebno u oblasti vantelesne oplodnje.

– Centar za vantelesnu oplodnju je deo vizije razvoja ustanove koji smo postavili početkom 2000. godine. Mnogima je tada izgledalo sve ovo čudno, pomalo i smešno. Strpljivo smo gradili temelje. Obezbedili smo prostor i projektno-tehnološku dokumentaciju, obezbedili kadar koji će voditi Centar i po dobijanju dozvole za uvođenje nove tehnologije obratili se Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i ugovorili rad u oblasti biološki potpomognute oplodnje – kaže prim. dr Ilija Tripković, generalni direktor ZC Valjevo.

Koliko je značajna realizacija programa vantelesne oplodnje u Valjevu govore podaci da svaki sedmi par u Srbiji ima problema sa plodnošću, a skoro svakom dvanaestom bračnom paru se ne ostvari želja da postanu roditelji, pa neplodnost postaje i problem nacije.

– Svaki par koji posle godinu dana ne ostvari željenu trudnoću, trebalo bi da se javi u savetovaliste za sterilitet, a prema nekim procenama skoro 75 odsto parova se ne leči i odbija da prihvati problem. Naše savetovalište radi od 2009. godine i za ove tri godine u našoj ambulanti je bilo više od 300 parova. Kod svih parova su u okviru dijagnostike, terapije, uključujući i eventualno operativno lečenje, i najmanje dva pokušaja inseminacije, bile ostvarene trudnoće ili su upućeni na vantelesnu oplodnju za najviše 12 meseci. Godišnje smo u proseku na vantelesnu oplodnju koju finansira Republički fond upućivali između 50 i 60 parova – navodi dr Branko Budimirović, subspecijalista za fertilitet i sterilitet, koji vodi Centar za vantelesnu oplodnju u ZC Valjevo.

 

 

Za mnoge parove jedini način da dobiju željenu bebu je In Vitro fertilizacijom (IVF). Pored uzroka medicinske prirode, jedan od važnih faktora za uspešnost vantelesne oplodnje su i godine života žene, a biološki časovnik otkucava poslednje minute u četrdesetim godinama. Da li će vantelesna oplodnja uspeti iz prvog, drugog ili trećeg puta zavisi najviše od problema sa kojima par dolazi. Uspešnost je od 3 do 75 odsto, u proseku oko 35 odsto. U Centru za vantelesnu oplodnju u Valjevu planirano je da se pacijentima ponudi mogućnost zamrzavanja embriona koji su u prvom pokušaju In Vitro oplodnje bili prekobrojni. Na ovaj način paru će se dati šansa da u sledećem pokušaju ponovo ne prolaze kroz pripremnu proceduru. 

– Ukoliko pacijenti budu želeli, svi prekobrojni embrioni će se zamrzavati procesom vitrifikacije, procesom ultrabrzog zamrzavanja embriona. Embrioni se zamrzavaju u tečnom azotu na -196 stepeni. Svi metabolički procesi se zaustavljaju na -80 stepeni. Naš zakon dozvoljava da se embrioni čuvaju pet godina – kaže klinički embriolog Milica Krstivojević, koja ima sertifikat Evropskog udruženja za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE), čiji će se protokoli poštovati u ZC Valjevo.

 Zbog izuzetne osetljivost problema neplodnosti u tim je uključen i psiholog koji kroz razgovor i radionice sa parovima ima zadatak da pacijente pripremi za ishod procesa, bez obzira na njegov rezultat.

– Može se reći da psihološka priprema i podrška tokom procesa vantelesne oplodnje ima važan značaj u procesu, a cilj je da neutrališe neželjene efekte koje strah i neizvesnost može da ima na ishod procesa. Akcenat se stavlja na partnere, a ne samo na pacijentkinju, jer su oni “tim”, koji je na istom “zadatku”, i zato treba da zajedno prolaze kroz sve faze i da međusobno komuniciraju i prepoznaju raspoloženja u kojima se oboje nalaze – kaže Milena Maksimović, spec. med. psihologije, uključena u rad Centra za vantelesnu oplodnju.

Takođe, važan je i prijem na koji parovi naiđu u Centru za vantelesnu oplodnju i osećaj da se njihovom problemu prilazi lično, navode psiholozi, a potvrđuje i dr Branko Budimirović nakon prvih konsulatativnih pregleda:
– Uglavnom je većina bila iznenađena, u startu nepoverljiva, ali na kraju ipak zahvalna što su imali tretman pacijenata, a ne „slučajeva“. Mnogi su se sada prvi put videli i pričali sa doktorom koji će sprovesti postupak i prvi put im je data prilika da razgovaraju i postavljaju pitanja. Mislim da je većina otišla jako zadovoljna. 

Podršku u implementaciji i razvoju projekta IVF u Valjevu ovom timu su dali konsultanti iz UKC Maribor i čelnici Evropskog udruženja za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE), akademik prof. dr Veljko Vlaisvaljević i doc. dr Borut Kovačič, što podrazumeva i kontinuiranu edukaciju ne samo lekara i embriologa, već i medicinskih sestara i tehničara. Za realizaciju programa vantelesne oplodnje podršku su dali i volonteri, brojni prijatelji, saradnici i poslovni partneri, kao i grad Valjevo, koji će u okviru subvencija za zapošljavanje finansirati četiri radna mesta za potrebe rada Centra za vantelesnu oplodnju, a u predlogu budžeta za 2013. godinu planirana su značajna sredstva.

Svetska praksa je da na svakih 250.000 ljudi postoji jedan centar za vantelesnu oplodnju. ZC Valjevo kao institucija koja je dobila zadatak da se bavi humanim poslom na području Zapadne Srbije, koji pokriva oko 1.000.000 stanovnka ima veliku razvojnu šansu i veliko opravdanje za ovakav Centar, koji će u sledećoj 2013. godini biti spreman da prihvati još 150 pacijentkinja. Centar za vantelesnu oplodnju u Valjevu nosi ime po čuvenom akademiku Vojinu Šuloviću.

 

 

Izvor:
PR služba ZC Valjevo
Mirka Đorđević
Diplomirani molekularni biolog, 
Centar za VTO ZC Valjevo