Prema istraživanju francuskih naučnika objavljenom u Lancet Oncology, očekuje se povećanje učestalost raka (karcinoma) za više od 75 odsto do 2030. godine u razvijenim zemljama, a za preko 90% u zemljama u razvoju.

 Istraživači, koje predvodi dr Fredi Brai iz Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) u Lionu, u Francuskoj, pokušavaju da utvrde kako sadašnji i budući modeli incidencije i mortaliteta od različitih tipova raka variraju između naroda sa različitim stepenom razvoja, mereno njihovom indeksa ljudskog razvoja (Human Development Index (HDI)).

Kod nacija u tranziciji ka višim nivoima ljudskog razvoja, čini se da postoje smanjenje stope incidencije nekih vrsta karcinoma, kao što su rak želuca i rak grlića materice. Međutim, za učestalost raka dojke, kolorektalnog i raka prostate, se očekuje da će se značajno povećati u zemljama sa višim HDI.

Dr Brej objašmnjava: “Rak je već vodeći uzrok smrti u mnogim visoko razvijenim zemljama i spreman je da postane glavni uzrok morbiditeta i mortaliteta u narednih nekoliko decenija u svim regionima sveta; ova studija služi kao važna referentna tačka u pogledu skretanja pažnje na potreba za globalnu akciju da smanji sve veći teret (opterećenje) od raka.”

Koristeći podatke iz GLOBOCAN, istraživači su ispitali procene incidencije i mortaliteta od raka u 2008. god. u 184 zemalja; i pronašli da obrasci za najčešće tipove raka variraju u skladu sa četiri nivoa ljudskog razvoja. Potom su iskoristili ove zaključke da bi predvideli koliko će se opterećenost karcinomima verovatno promeniti do 2030.godine.

Trenutno, postoji visoka učestalost raka povezana sa infekcijom u zemljama sa niskim HDI (uglavnom zemlje u podsaharskoj Africi), posebno raka grlića materice, kao i raka želuca, raka jetre i Kapošijevog sarkoma, u zavisnosti od regiona ili zemlje. Nasuprot tome, opterećenost karcinomom pluća, dojke, kolorektalnog karcinoma i prostate je veća u zemljama sa većim HDI, kao što je u Velikoj Britaniji, Rusiji, Australiji i Brazilu.

Prema istraživačima, do 2030.god., očekuje se povećanje broja slučajeva raka za 78% u zemalja sa srednjim HDI, poput Kine, Indije i Južne Afrike, kao i povećanje za 93% u zemljama sa niskim HDI.

 

Istraživači su takođe pronašli sledeće trendove:

  • Iako je zemlje sa visokim HDI predstavljaju svega 15% svetske populacije, kod njih je zabeleženo 40% slučajeva raka u svetu u 2008. godini
  • Iako se učestalost raka želuca i raka grlića materice smanjuje u zemljama sa srednjim, visokim ili vrlo visokim nivoima HDI, postoje brojni izuzeci za rak grlića materice.
  • Učestalost raka dojke kod žena i raka prostate čini se da je u porastu u većini država sa srednjim, visokim ili vrlo visokim nivoima HDI.
  • Incidencija raka pluća izgleda da se smanjuje kod muškaraca u zemljama sa visokim i vrlo visokim nivoima HDI, ali se povećava kod žena.
  • Iako je rak pluća trenutno vodeći karcinom u regionima sa niskim HDI, on će postati vodeći uzrok raka ukoliko se ne kontroliše pušenje u ovim oblastima.

 

Dr Kristofer Vajld, direktor Međunarodne agencije za istraživanja o raku, pojašnjava: “Ova studija ukazuje na dinamičnu prirodu obrazaca javljanja raka u određenom regionu sveta tokom vremena. Države moraju uzeti u obzir specifične izazove sa kojima će se suočavati, a prioriteti će biti usmereni na ciljane intervencije u borbi protiv projektovanog rast opterećenja od raka putem efikasnih strategija primarne prevencije, rane detekcije i efikasanih programa lečenja.”

 

 

Reference:
Grace Rattue. “Cancer Rates Expected To Increase 75% By 2030.” Medical News Today. MediLexicon, Intl., 1 Jun. 2012. Web. 5 Jun. 2012. 
The Lancet Oncology