Ispitivanje leka, koji imitira oštećene lance DNA i vodi ćeliju raka, rezistentu na terapiju, ka autodestrukciji, donosi ohrabrujuće rezultate u svom prvom kliničkom ispitivanju kod rezistentnog melanoma.

DT01 je preteča nove klase lekova koji se razvijaju na Institutu Kiri u Parizu, Francuska. Umesto da za ciljno mesto ima protein, enzim ili gen, ovi ”Dbait” lekovi deluju kao mamci unutar ćelija raka, ometejući unutrašnje signale koji bi inače omogućavali ćeliji da se opravlja. 

Dizajnirani da pojačaju efikasnost konvencionalne radioterapije, DT01 izgledaju siguurno i dobro se tolerušu kod bolesnika sa rekurentnim melanomom. Inicijalni rezultati ukazuju da DT01 deluju posebno na tumore i ne povećavaju senzitivnost preostale kože na radijaciju.

Kompanija koja je uklučena u proizvodnju Dbait lekova, DNA Theapeutics, ističe da je već uočen odgovor kod tumora na lečenih DT01 i radioterapijom, dok nikakav odgovor nije uočen kod tumora koji su lečeni samo radioterapijom!.

Govoreći za AFP, vođa studije  Dr Christophe le Tourneau, sa Instituta Kiri, ističe da je istraživanje u veoma ranoj fazi. Ipak, jedno je sigurno, a to je da će ovi rezultati povećati zainteresovanost za investirenje u DNA Theapeutics.

 

Pogledajte video na YouTube-u (kliknite na link)

 

Sturktura ovih lekova imitira oštećenja u oba lanca DNA i kao takvu je prepoznaju ćelijski reparacioni sistemi. Rezultat, kako se objašnjava u promotivnom video DNA Therapeutics-a, je magla nekoherentnih signala unutar ćelije.

Delujući kao prevaranti, Dbait molekule čine da ćelije raka, lečene radioterapijom, veruju da su mnogo više oštećene nego što one zaista to i jesu. Shodno tome, tumorske ćelije će se samouništavati – ističe Dr Marie Dutreix, ko-osnivač DNA Therapeutics. 

Ukoliko se rani testovi DT01 pokažu uspešnim, lek će preću u narednu fazu kliničkih ispitivanja. DNA Therapeutics se takođe nada da će započeti ispitivanja leka i kod karcinoma mozga i jetre u kombinaciji sa radio- ili hemioterapijom tokom 2013. godine.

 

Detaljnije:

BioNews.org.uk
Cancer: des molécules “faussaires” pour doper l’effet de la radiothérapie
AFP | 23 May 2012

Dbait : une molécule à l’étude pour augmenter les effets de la radiothérapie
Allodocteurs.fr | 23 May 2012

Des faussaires s’essaient contre le mélanome
Le Quotidien du Médecin | 23 May 2012

News and press releases 2012
DNA Therapeutics | 26 March 2012

Treatment for cancer: Dbait
YouTube (DNA Therapeutics) | 18 January 2012