Aspirin i drugi lekovi protiv bolova mogu da potpomognu u zaštiti od karcinoma kože – navodi se u studiji istraživača sa Aarhus University Hospital, Danska, a objavljenoj u časopisu CANCER.

Prethodne studije su sugerisale da NSAIDs (nesteroidni anti-inflamatorni lekovi) poput aspirina, ibuprofena, naproksena i drugih mogu da redukuju rizik od nastanka pojednih oblika raka.

Na primer, tri studije objavljene u The Lancet-u tokom 2012.godine, su učvrstile dokaze da niske, dnevne doze aspirina mogu, kod sredovečnih osoba, imati protektivni efekat od karcinoma, naročito kod osoba koje su pod povišenim rizikom.

U studiji, koju su objavili istraživači Univerzitetskog medicinskog centra u Lajdenu, Holandija, publikovana u British Journal of Cancer, navodi se da bolesnici sa rakom debelog creva (karcinom kolona), koji redovno uzimaju aspirin odmah po postavljanja dijagnoze, žive duže.

U poslednje objavljenoj studiji (u studiji istraživača sa Aarhus University Hospital, Danska), Sigrún Alba Jóhannesdóttir i saradnici su pratili efekte ovih lekova na tri najznačajnija tipa karcinoma kože: bazocelularni karcinom, planocelularni karcinom i melanom (raniji naziv: maligni melanom), u periodu od 1991-2009 godine.

Rezultati su pokazali da:

  • osobe sa dva ili više NSAIDs imaj za 15% niži rizik od planocelularnog karcinoma i za 13% niži rizik od melanoma u odnosu na one sa manje od 2 NSAIDs
  • Veza je još jača ukoliko se lekovi koriste 7 ili više godina
  • korišćenje NSAIDs nije u vezi sa nižim rizikom nastajanja bazocelularnog karcinoma kože
  • Ali, korišćenje NSAIDs je povezano sa nižim rizikom za nastanak ovog tipa karcinoma kože u manje eksponiranim delovima dela (npr ne glava i vrat)

 

Istraživači navode da bi potencijalni protektivni efekat NSAIDs prema karcinomima trebalo uzeti u obzir kada god se diskutuje o korisnosti i štetnosti ovih lekova.

 

Bazocelularni karcinom je ne-melanomski tip karcinoma kože koji ima spor, bezbolan  rast i retko se širi. Predstavlja najčešću formu karcinoma u SAD (75% svih karcinoma kože).


Planocelularni karcinom je takođe ne-melanomski tip karcinoma kože koji ima nešto brži rast i progresiju. Oba ova ne-melanomska tipa su kurabilni.


Melanom je najopasniji tip karcinoma kože, koji se može širiti i na druge delove tela veoma brzo. Pojedine forme se mogu lečiti ukoliko se pronađu u ranim fazama razvoja. Melanom predstavlja vodeći uzrok smrtnosti među oboljenjima kože.

 

Izvor: 

Jóhannesdóttir, SA, and others, CANCER, 2012. 
 Wiley-Blackwell, PubMed Health.
Catharine Paddock PhD. “Aspirin May Guard Against Skin Cancer.” Medical News Today. MediLexicon, Intl., 30 May. 2012. Web