U nedavno objavljenoj studiji u BMJ, istraživači sa Univerziteta MekGil u Kanadi su uočili povišen rizik od pojave raka mokraćne bešike kod bolesnika sa dijabetesom tip II koji u terapiji koriste pioglitazon (Actos, Glustin, Glizone, Pioz, Zactos). Takođe naučnici su naveli i povezanost između doze i dužine terapije pioglitazona sa rakom mokraćne bešike.

Istraživači su sproveli retrospektivnu kohortnu studiju, a bolesnike koji koriste pioglitazon su poredili sa osobama lečenim oralnim hipoglikemicima u periodu 1988-2009. god. (u obe grupe bolesnici su sa ustanovljenim dijabetesom tip II).

pronašli su povezanost između povišene rizika nastanka raka mokraćne bešike i pioglitazona, kao i povezanost dužine trajanja terapije i nastanka raka – što duže su bolesnici bili na terapiji pioglitazona, to je veći rizik za nastanak raka mokraćne bešike. Pod najvećim rizikom su oni bolesnici  koji su koristili pioglitazon više od dve godine.

U zaključku studije se navodi da je upotreba pioglitazona povezana sa povišenim rizikom za nastanak raka mokraćne bešike kod bolesnika sa dijabetesom tip II.

Tokom 2011. godine lek je povučen sa francuskog tržišta, u Nemačkoj su doktori savetovani da izbegavaju njegovo prepisivanje, a američka FDA je objavila da korišćenje leka duže od godinu dana može biti povezano sa povišenim rizikom za nastanak raka mokraćne bešike (ova informacija je dodata u deo o opasnostima i oprezu kod korišćenja leka)

 

Reference:

  • Christian Nordqvist. “Pioglitazone Raises Bladder Cancer Risk In Diabetes Patients.” Medical News Today. MediLexicon, Intl., 4 Jun. 2012. Web. 5 Jun. 2012.
  • “The use of pioglitazone and the risk of bladder cancer in people with type 2 diabetes: nested case-control study” Laurent Azoulay, Hui Yin, Kristian B Filion, Jonathan Assayag, Agnieszka Majdan, Michael N Pollak, and Samy Suissa BMJ 2012; 344 doi: 10.1136/bmj.e3645 (Published 31 May 2012)