Testovi krvi za otkrivanje cirkulišućih tumorskih ćelija (CTCs), kod pacijenata u ranim stadijumima karcinoma dojke, mogu da predvide šansu za recidive i preživljavanje, da pomognu u identifikovanju onih kojima je potrebno dodatno lečenje – navodi se u studiji publikovanoj u The Lancet Oncology. Međutim, ovi rezultati moraju biti potvrđeni kroz veće studije i ispitivanja kako bi ova metoda zaživela u kliničkoj praksi.

Istraživači sa Univerziteta u Teksasu (The University of Texas MD Anderson Cancer Center), u studiji objavljenoj u onlajn izdanju The Lancet Oncology, ističu da nam je već poznata činjenica da prisustvo cirkulišućih tumorskih ćelija u krvi korelira sa lošom prognozom kada se rak dojke proširi na druge delove tela (metastatski rak dojke).

Sada, njihova poslednja studija, jedna od prvih i najvećih svoje vrste, pokazuje da CTCs mogu da imaju sličnu prediktivnu vrednost kod ranih stadijuma bolesti.

Većini bolesnika, lečenim za rane stadijume raka dojke, koji se nije proširio (metastazirao), su hirurški odstranjeni limfni nodusi i tumor a potom su podvrgnuti hemio- i radioterapiji, u cilju uklanjanja svih preostalih tragova bolesti.

Ali, nakon dve godine, kada je vremenski dostignut pik recidiviranja, kako navodi autor Anthony Lucci, profesor na odeljenju hirurške onkologije, kod oko jedne trećine ovih bolesnika će se otkriti povratak raka u nekom drugom delu tela; želeli smo da saznamo ZAŠTO.

Profesor navodi da su otkrili da se ćelije raka odvajaju od primarnog tumora veoma rano, kao i da se i u najranijim stadijumima razvoja raka mogu rasejati ove opasne ćelije. Za sada možemo sa sigurnošću detektovati cirkulišuće tumorske ćelije u 25% ne-metastaskog raka dojke bez dokaza o bolesti, i znamo da je rizik recidiviranja i umiranja oko četri puta veći nego kod onih koji u krvi nemaju ove ćelije – ističe Lucci.

Istraživanjem je obuhvaćeno oko 300 bolesnika sa rakom dojke, prosečne starosti oko 54. godine, sa I, II i III stadijumom bolesti, a niti jedan ispitanik nije primao hemioterapiju pre davanja uzoraka krvi. Iz studije su isključeni bolesnici sa rakom u drugoj dojci, ili oni kod kojih se razvio novi karcinom unutar pet godina od postavljanja dijagnoze raka dojke. 

U detekciji i izračunavanju CTCs korišćen je Veridex Cell Search sistem; rezultati su potom korelirani sa karakteristikama tumora, poput veličine i gradusa; hormonskim statusom (estrogen, progesteron, HER2); i obimom zahvaćenosti limfnih nodusa.

Srednje vreme praćenja bolesnika je bilo oko 35 meseci.

Pronašli su da:

  • detekcija  jedne ili više CTCs ukazuje na smanjenje perioda bez bolesti ili pojavu ranih recidiva bolesti, kao i na smanjenje ukupne stope preživljavanja.
  • kod 15% bolesnika sa makar jednom CTCs javili su se recidivi, u poređenju sa stopom recidiva od 3% kod onih bez detektovanih CTCs
  • posle dvogodišnjeg praćenja, period bez progresije bolesti kod bolesnika bez detektovanih CTCs je 98%; u poređenju sa 87% bolesnika sa 1 ili više CTCs, 79% bolesnika sa 2 ili više CTCs, i 69% za one sa 3 ili više CTCs.

 

Lucci i kolege zaključuju:

”Prisustvo jednog ili više cirkulišućih tumorskih ćelija ukazuje na rano recidiviranje i smanjenu stopu ukupnog preživljavanja kod bolesnika sa nemetastatskim rakom dojke. Ovi rezultati sugerišu da bi procenjivanje cirkulišućih tumorskih ćelija (CTCs) moglo da pruži važne prognostičke informacije kod ovih bolesnika.”

Autori će u nastavku istraživanja pokušati da istraže koje CTCs uspostavljaju metastaze van primarnog mesta, a koje uopšte ne preživljavaju van ove regije.

 

Dalja istraživanja su neophodna u potvrđivanju ili opovrgavanju ovih ranih rezultata koje su pokazali naučnici sa Univerziteta u Teksasu, SAD.

Reference

  • “Circulating tumour cells in non-metastatic breast cancer: a prospective study”; Anthony Lucci, Carolyn S Hall, Ashutosh K Lodhi, Anirban Bhattacharyya, Amber E Anderson, Lianchun Xiao, Isabelle Bedrosian, Henry M Kuerer, and Savitri Krishnamurthy; The Lancet Oncology, Published online first 6 June 2012 ; DOI: 10.1016/S1470-2045(12)70209-7. 
  • Catharine Paddock PhD. “Blood Test In Early Stage Breast Cancer May Predict Recurrence And Survival.” Medical News Today. MediLexicon, Intl., 6 Jun. 2012.
  • photo > http://www.topnews.net.nz