Kako iz godine u godinu magnetna rezonanca (MRI) biva sve pristupačnija i jeftinija, možda se može reći da su dani kompjuterizovane tomografije (CT) odbrojani. Prema jednom izveštaju navodi se da rizik od nastanka raka uzrokovan CT snimanjem, naročito raka mozga i leukemije, može da se utrostruči u pojedinim slučajevima.

Članak objavljen u The Lancet, a koju su napisali Dr Mark Pearce i Profesor Sir Alan CraftNewcastle University, UK; Profesor Louise ParkerDalhousie University, Halifax, NS, Kanada; Dr Amy Berrington de González, National Cancer Institute (NCI), National Institutes of Health (NIH), Bethesda, MD, SAD, i kolege, predstavlja kulminaciju skoro dvo-decenijskog istraživanja u ovoj oblasti, pa je i zajednički finansiran od strane Ministarstva zdravlja Velike Britanije i NCI/NIH.

Pokazano je da ukupna kumulativna doza zračenja oko 60mGy, kod CT snimanja glave deteta (pod pojmom dete podrazumeva se ispod 15 godina u ovom slučaju), može da utrostručiti rizik od raka mozga, dok  ukupna kumulativna doza zračenja oko 50mGy ili više, utrostručuje rizik od leukemije.

Istraživači ipak ističu da su rizici i dalje minimalni jer oboljenja nisu naročito česta, čime je i sam povećan rizik daleko od apsolutno sigurne i izvesne bolesti. CT je koristan, a ponekad i veoma neophodan dijagnostički alat, te stoga lekari moraju izvagati rizike i pružiti adekvatne informacije pacijentu i roditeljima.

Retrospektivnom studijom obuhvaćena su radiološka odeljenja u oko 70% britanskih bolnica, a prikupljeni podaci oko 180.000 pacijenata koji su prošli CT snimanja između 1985 – 2002. godine. Posmatrajući broj i vrste CT snimanja iz evidencije, istraživači su procenjivali dozu apsorbuje u mili-Grejima (mGy) mozga i koštane srži u bolesnika za svako snimanje ponaosob. Podaci su zatim unakrsno upoređivani sa incidencijom raka i smrtnošću u izveštajima Registra britanske Nacionalne Zdravstvene Službe između 1985 i 2008. Na osnovu svega ovoga izračunavala se mogućnost da li osoba koja ima skenove ima i veću šansu za nastanak raka, tj pojavu leukemije i tumora mozga.

Velika Britanija ima relativno nisku stopu korišćenja CT snimanja zbog nacionalizovane zdravstvene službe i propisa o jonizujućem zračenju, tako da su se snimanja vršila samo kada je to i bilo medicinski opravdano.

Vodeći autor dr Pirs kaže:

Neposredne prednosti CT nadmašuju potencijalne dugoročne rizike u mnogim postavkama; zbog svoje dijagnostičke tačnosti i brzine skeniranja, naročito zbog činjenice da ne zahteva anesteziju i sedaciju kod mlađih pacijenata, ona (CT) će i dalje ostati u širokoj upotrebi u doglednoj budućnosti …

Dalja poboljšanja u cilju smanjenja CT doza treba da budu prioritet, ne samo za radiološku zajednicu, već i za proizvođače. Alternativne dijagnostičke procedure koje ne uključuju izlaganje jonizujućem zračenju, kao što su ultrazvuk i MRI [magnetne rezonance] mogu biti od koristi u pojedinim kliničkim slučajevima. Od najveće važnosti je da se CT koristi samo u potpuno opravdanim kliničkim slučajevima. “

Ova studija bi trebalo da smanji debate o tome da li su rizici od CT stvarni, realni. Gotovo svi novi CT skeneri sada imaju dozno-redukcione opcije, a postoji i mnogo viši nivo svesti među kliničarima o potrebi optimizacije CT doza.

Pirs i kolege su ovom studijom ipak potvrdili da CT snimanje skoro zasigurno proizvodi mali rizik od nastanka raka.

 

Reference

Rupert Shepherd B.Sc. “CT Scans Raise Cancer Risk For Children.” Medical News Today. MediLexicon, Intl., 8 Jun. 2012. Web.

The Lancet