Kako iz godine u godinu magnetna rezonanca (MRI) biva sve pristupačnija i jeftinija, možda se može reći da su dani kompjuterizovane tomografije (CT) odbrojani. Prema jednom izveštaju navodi se da rizik od nastanka raka uzrokovan CT snimanjem, naročito raka mozga i leukemije, može da se utrostruči u pojedinim slučajevima.

Članak objavljen u The Lancet, a koju su napisali Dr Mark Pearce i Profesor Sir Alan CraftNewcastle University, UK; Profesor Louise ParkerDalhousie University, Halifax, NS, Kanada; Dr Amy Berrington de González, National Cancer Institute (NCI), National Institutes of Health (NIH), Bethesda, MD, SAD, i kolege, predstavlja kulminaciju skoro dvo-decenijskog istraživanja u ovoj oblasti, pa je i zajednički finansiran od strane Ministarstva zdravlja Velike Britanije i NCI/NIH.

Pokazano je da ukupna kumulativna doza zračenja oko 60mGy, kod CT snimanja glave deteta (pod pojmom dete podrazumeva se ispod 15 godina u ovom slučaju), može da utrostručiti rizik od raka mozga, dok  ukupna kumulativna doza zračenja oko 50mGy ili više, utrostručuje rizik od leukemije.

Istraživači ipak ističu da su rizici i dalje minimalni jer oboljenja nisu naročito česta, čime je i sam povećan rizik daleko od apsolutno sigurne i izvesne bolesti. CT je koristan, a ponekad i veoma neophodan dijagnostički alat, te stoga lekari moraju izvagati rizike i pružiti adekvatne informacije pacijentu i roditeljima.

Retrospektivnom studijom obuhvaćena su radiološka odeljenja u oko 70% britanskih bolnica, a prikupljeni podaci oko 180.000 pacijenata koji su prošli CT snimanja između 1985 – 2002. godine. Posmatrajući broj i vrste CT snimanja iz evidencije, istraživači su procenjivali dozu apsorbuje u mili-Grejima (mGy) mozga i koštane srži u bolesnika za svako snimanje ponaosob. Podaci su zatim unakrsno upoređivani sa incidencijom raka i smrtnošću u izveštajima Registra britanske Nacionalne Zdravstvene Službe između 1985 i 2008. Na osnovu svega ovoga izračunavala se mogućnost da li osoba koja ima skenove ima i veću šansu za nastanak raka, tj pojavu leukemije i tumora mozga.

Velika Britanija ima relativno nisku stopu korišćenja CT snimanja zbog nacionalizovane zdravstvene službe i propisa o jonizujućem zračenju, tako da su se snimanja vršila samo kada je to i bilo medicinski opravdano.

Vodeći autor dr Pirs kaže:

Neposredne prednosti CT nadmašuju potencijalne dugoročne rizike u mnogim postavkama; zbog svoje dijagnostičke tačnosti i brzine skeniranja, naročito zbog činjenice da ne zahteva anesteziju i sedaciju kod mlađih pacijenata, ona (CT) će i dalje ostati u širokoj upotrebi u doglednoj budućnosti …

Dalja poboljšanja u cilju smanjenja CT doza treba da budu prioritet, ne samo za radiološku zajednicu, već i za proizvođače. Alternativne dijagnostičke procedure koje ne uključuju izlaganje jonizujućem zračenju, kao što su ultrazvuk i MRI [magnetne rezonance] mogu biti od koristi u pojedinim kliničkim slučajevima. Od najveće važnosti je da se CT koristi samo u potpuno opravdanim kliničkim slučajevima. “

Ova studija bi trebalo da smanji debate o tome da li su rizici od CT stvarni, realni. Gotovo svi novi CT skeneri sada imaju dozno-redukcione opcije, a postoji i mnogo viši nivo svesti među kliničarima o potrebi optimizacije CT doza.

Pirs i kolege su ovom studijom ipak potvrdili da CT snimanje skoro zasigurno proizvodi mali rizik od nastanka raka.

  Reference