U toku je konkurs za projekte u okviru kampanje ,,Stvarno važno” (stvarnovazno.org), a među mnoštvom različitih projekata izdvaja se i projekat jedne od prvih studentski organizacija medicinara (SUMC) pod nazivom ,, Jesti ili ne jesti – Pitanje je sad”. Možete glasati za ovaj projekat na sledećem linku (klikni link).

 

Detaljnije o projektu ,, Jesti ili ne jesti – Pitanje je sad”

 

Pritisci masmedija, propagacija i teror vitkosti, nametanje kalupa lepote, estetske društvene prihvatljivosti, predstavljaju samo neke od sadržaja kulturno-obrazovnog imperativa mladima na putu traganja za sopstvenim identitetom, ponude instant rešenja, univerzalnog uzora i krhke uzdanice. Kako je u našoj zemlji na pijedestalu kult hrane, bilo da se dobrom gozbom častimo i proslavljamo šta ili u istoj tragamo za utehom, poremećaji ishrane su postali svakodnevnica, česta pojava, veliki problem. Ideja projekta: „Jesti ili ne jesti-pitanje je sad“ je da se učenici srednjih škola pouzdano informišu, kroz interaktivne jednočasovne radionice u formi predavanja, na temu: zdrave, pravilne ishrane, otklanjanja iluzija i zabluda na temu pojedinih redukcionih dijeta, dijetetskih preparata, posledica zloupotrebe lekova, kao i o posledicama neadekvatnog, prekomernog/nedovoljnog/neizbalansiranog energetskog unosa (gojaznost, ateroskleroza, dijabetes tip 2), o mentalno uslovljenim poremećajima ishrane (anoreksija, bulimija, bindž iting (binge eating)). Predavači su studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji su i sami prošli edukaciju od strane stručnih saradnika sa: Katedre za farmakologiju sa toksikologijom, Katedre za psihijatriju i Katedre za higijenu, održane sa ciljem unapređivanja projekta, osvešćivanja, adekvatne informisanosti i pobuđivanja odgovornosti studentima-predavačima učesnicima na projektu. Učenici rešavaju asocijacije, čija rešenja upućuju na narednu temu predavanja; predavanje sadrži deo o samoj ulozi hrane, hranljivim materijama (ugljeni hidrati, lipidi, proteini, vitamini, minerali, voda), metabolizmu; matematički deo, gde učenici imaju priliku da nauče da izračunavaju svoj indeks telesne mase, bazalni metabolizam, dnevni energetski promet; deo o dijetama, posledicama neadekvatnog i neizbalansiranog energetskog unosa (gojaznost, ateroskleroza, dijabetes tip 2) i o mentalno uslovljenim poremećajima ishrane (anoreksija, bulimija, bindž iting (binge eating)). Projekat je sprovođen 2010. godine, volonterski, pod pokroviteljstvom GO Savski venac i od novembra 2012. počelo je ponovno volontersko izvođenje projekta. Po ponovnom pokretanju projekta, primetili smo da je projekat izgubio na kvalitetu, jer nismo više u mogućnosti da finansiramo štampanje brošura i ostalog štampanog materijala koji smo u prvom ciklusu realizacije štampali zahvaljujući tadašnjem pokrovitelju projekta. Takođe, jako nam je teško da obezbedimo nagradni fond za najbolje učesnike radionica, pa su volonteri u nekoliko navrata bili prinuđeni da sami finansiraju nagrade, s obzirom da su one važan faktor u motivaciji učenika i njihovom upućivanju na proizvode iz asortimana zdrave hrane. U periodu od 20.11.2012. održano je 11 predavanja u dve srednje škole i to u: IV beogradskoj gimnaziji (6 predavanja učenicima prvih razreda) i Matematičkoj gimnaziji (5 predavanja učenicima trećih razreda). Trenutni broj studenata-predavača učesnika na projektu je 16.

 

 

Cilj i planirani efekti projekta

Primarni ciljevi:

  • prevencija poremećaja ishrane, putem pouzdane informisanosti na način primeren uzrastu đaka
  • osvešćivanje i stvaranje sigurnog okruženja u kome je moguće pravovremeno prepoznavanje i blagovremeno rešavanje problema poremećaja ishrane.


Sekundarni cilj:

  • podsticanje i razvijanje društvene odgovornosti kod studenata medicine, koje će im pomoći da već u toku studija stiču iskustvo u zdravstveno-vaspitnom radu što pruža dobru osnovu za kasniji rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

    Ciljna grupa Učenici srednjih škola na teritoriji Grada Beograda i studenti Medicinskog fakulteta u Beogradu

 

 Idejni tvorac, realizator i prvobitni koordinator projekta je Jasminka Adžić.Sadašnji koordinator projekta i kontakt osoba za sve zaiteresovane studente medicine, koji bi učestvovali na projektu, kao i za potencijalne donatore nagradnog fonda takmičarskog dela radionica (iz asortimana zdrave hrane) i dobrotvore je Milica Stojanović (e-mail: stojanovic-milica@open.telekom.rs; mob: 064/119-48-22)