Klinički centar Srbije, Pejsmejker centar je prva bolnica u Srbiji koja je danas kod dva pacijenta implantirala „mikro-pejsmejker“, najmanji pesjmejker na svetu: „Micra™ Transkateterski Pejsing sistem“, proizvođača Medtronic.

 Reč je o implantatu koji predstavlja revolucionarno nov pristup pacijentima sa usporenim srčanim ritmom kojima je pejsmejker jedini i ultimativni vid medicinskog tretmana. Dosadašnji pejsmejkeri, prvi put implantirani u ljudsko telo 1958, zahtevali su operaciju kojom se aparat postavljao ispod kože ili mišića u grudnom košu, a električni impulsi sprovodili su se do srca uz pomoć elektrodnih katetera u obliku tankih, izolovanih žica, plasiranih u srce kroz venski sistem. Ovakav, konvencionalni način implantacije uzrokovao je u 3-5% operativne i postoperativne komplikacije, najčešće prelome elektrodnih katetera unutar vena, trombozu vena ruke i potključne regije, infekcije i krvarenja u regiji pejsmejkera, i drugo.

Novi „Micra“ sistem sastoji se jedino od male kapsule (kao veća tableta), volumena oko 2 cm3, težine samo 3 grama (konvencionalni pejsmjekeri teže 24 grama) koja se uvodi u srce putem plastičnog katetar kroz bedrenu venu (kao prilikom kateterizacije srca), uz odsustvo elektrodnih katetera (žica) jer kapsula prenosi električne impulse direktnim kontaktom sa srčanim tkivom.

Micra“ se indikuje i funkcioniše na isti način kao i konvencionalni pejsmejker, bez interferencije sa uobičajenim tehnološkim sredstvima i aparatima iz okoline, uz jedino ograničenje za magnetnu rezonancu, što je fokus daljeg inženjerskog razvoja u bliskoj budućnosti.

Komercijalna upotreba „mikro-pejsmejkera“ bez elektrodnih vodiča predviđena je od 2016., do tada biće praćeno oko 750 pacijenata sa implantiranom „Microm“ širom sveta, i to u najiskusnijim i najvećim pejsmejker centrima Evrope, Severne Amerike, Kine, Australije, Indije i Japana (iz regiona Istočne i Jugoistočne Evrope: Mađarska, Češka i Srbija).

Prvi „Micra“ pejsmejker ugrađen je januara 2014 u Austriji, do sada ukupno 60, i to još u Holandiji, Nemačkoj, Španiji, Italiji, Mađarskoj i SAD; prvi rezultati pokazuju lak i brz način implantacije, normalnu funkciju pejsmejkera i odsustvo bilo kakvih komplikacija, ali za definitivnu procenu neophodno je da prođe dve godine praćenja. Radi anticipirane naučne i kliničke objektivnosti predviđeno je da svaki od centara dobije (gratis) od strane proizvođača, implantira i prati 6-10 „Micra“ pejsmejkera; ukoliko prva pozitivna iskustva budu potvrđena i nakon dvogodišnjeg praćenja, pristupiće se punoj globalnoj primeni kod svih indikovanih pacijenata.

Micra“ je definitivni rezultat davno zamišljene ideje o minijaturnom pejsmejkeru koji se uvodi u srce direktnim putem, bez operacije, slično kao što je stent kod velikog broja pacijenata alternativa za bajpas-hirurgiju. Ovo je omogućila minijaturizacija današnje tehnologije koja predstavlja završnu tačku medicinske filozofije sa kraja XX veka po kojoj oboleli organ ili deo organa treba zameniti aparatom (implantatom) koji imitira njegovu funkciju….

detaljnije na zvaničnoj internet prezentaciji KCS-a