Novo kliničko testiranje je pokazalo da kombinovanje antidepresiva sa antipsihotičkim lekovima može poboljšati stanje kliničke depresije kod starijih odraslih pacijenata, kod kojih nema reakcije na redovno lečenje.

Oko polovine starijih odraslih pacijenata sa dijagnostifikovanom kliničkom depresijom neće reagovati na standardne lekove.
Studija, objavljena u The Lancet, može da donese nadu milionima koji pate od depresije, čiji simptomi se nisu poboljšali iako su uzimali antidepresive. 

Mi znamo da kod starijih odraslih koji pate od depresije, oko polovine neće reagovati na medikamente” kaže prvi autor Dr Eric J. Lenze, profesor psihijatrije na Washington University u St. Louis-u, SAD. “ Oni možda imaju minimalnu reakciju, ali će i dalje biti u depresiji. Pitanje koje smo želeli da postavimo je bilo da li postoji išta što mi možemo učiniti za njih

Studija sprovedena 2007. godine otkrila je od 39 miliona starijih odraslih u SAD, oko 7 miliona pati od kliničke depresije. Štaviše, 90% nije primalo neophodnu negu, dok je 78% verovalo da ne dobija tretman uopšte.

Depresija koja se ne leči može skupo da košta. Ne samo da stariji odrasli koji pate od depresije potroše gotovo dva puta više na zdravstvenu negu, nego oni bez te bolesti, već se depresija povezuje sa povećanim rizikom od demencije.

Prethodno istraživanje je pokazalo da prepisivanje niske doze antipsihotičkog leka aripiprazole zajedno sa antidepresivima efektivno u ublažavanju depresije kod značajnog broja mlađih pacijenata sa depresijom, čiji simptomi nisu bili ublaženi isključivo antidepresivima.

Kombinacija je takođe umanjila verovatnoću da mlađi pacijenti imaju suicidalne misli. Ova potonja primedba je naročito vezana za starije odrasle, uzevši u obzir da je stopa suicida među ljudima preko 75 godina starosti viša nego u bilo kojoj drugoj starosnoj dobi.

Ukratko o depresiji

Kombinacija dva leka testirana na placebo i antidepresive

Medjutim, Dr Lenze navodi da je važno da se upamti da stariji odrasli možda ne mogu da reaguju na lekove na isti način kao mlađi odrasli.

Postoje promene u mozgu i telu koje su vezane za proces starenja koje ukazuju da izvesni tipovi lečenja mogu da funkcionišu drugačije, u smislu dobrobiti po pacijenta i nus-efekata kod starijih odraslih,’’ objašnjava on. ;’’ Čak i kada strategija funkcioniše kod pacijenata u svojim tridesetim godinama, treba da se testira na pacijentima u njihovim sedamdesetim godinama pre nego se može smatrati efektivnim kod starijih pacijenata.”

Da bi se istražila efikasnost nove strategije kod starijih pacijenata, istraživači su uzeli u procenu 468 ljudi preko šezdeset godina starosti kojima je dijagnostifikovana depresija. Za početak, svaki pacijent je uzimao antidepresiv venlafaxine 12 nedelja. Nakon 12 nedelja, oko polovina učesnika još uvek su bili klinički depresivni. Istraživači su onda dali učesnicima, koji nisu reagovali na antidepresiv, ili aripiprazole ili placebo da uzimaju zajedno sa venlafaxine. Istraživači su otkrili da je kombinacija dva leka dovela do poboljšanja simptoma kod 44 % pacijenata koji nisu reagovali na venlafaxine samo. U poređenju sa tim, 29 % učesnika koji su primili placebo doživeli su remisiju svoje depresije. 

Otkrića studije hvaljena kao ‘veliki napredak’

Koautor studije Dr Charles F. Reynolds III, gerijatrijski psihijatar na University of Pittsburgh, USA, opisuje studiju kao veliki napredak zasnovan na dokazima, a koja ide u prilog brizi za starije odrasle koji pate od depresije. On dodaje: Objavljujući naša otkrića u časopisu The Lancet, posebno se nadamo da ćemo dopreti do lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koji pružaju veći deo lečenja starijih odraslih sa depresijom. Savršen stepen sigurnosti i tolerabilnosti u profilu aripiprazola kao i njegova efikasnost bi trebalo da podrže njegovu upotrebu u primarnoj nezi sa odgovarajućim medicinskim nadzorom. “ Iako su primećeni jedan do dva neželjena efekta kod nekih pacijenata koji su primili kombinaciju dva leka – nemir i ukočenost – oni su tipično blagi i kratkotrajni. Istrazivači veruju da potencijalne dobrobiti od ovog novog lečenja nadmašuju propratne neželjene efekte.

Nakon njihovog otkrića, istrazivači se sada nadaju da će naći način da razlikuju koji pacijenti će verovatno imati dobrobiti od ovog novog vida lečenja. Jedna stvar koju vidimo kao kritičnu za naše buduće istraživanje će biti da se pokuša da se bolje razumeju faktori koji utiču na to da ljudi reaguju na specifične vidove lečenja koji možda neće pomoći drugima. “ Dr Lenze zaključuje.

Kombinovanje različitih lekova nekada može da bude rizična strategija lečenja. Ranije je objavljena studija koja sugeriše da se koristeći antidepresivi zajedno sa nesteroidnim antiinflamatornim lekovima – koji je uobičajeni vid lekova protiv bolova – može uvećati rizik od krvarenja.

autor: James McIntosh 
preuzeto sa Medical News Today
prevod www.angloland.rs