Neutropenija je ukupni broj neutrofilnih granulocita u perifernoj krvi manji od 1,5×10*9/l. Može biti umerena (više od 1), srednje teška (0,5 do 1) i teška (manje od 0,5). Teška neutropenija naziva se agranulocitoza.

Dijagnostika:

 • Kod bolesnika sa teškom neutropenijom i slikom infekcije sprovesti mikrobiološku obradu.
 • Anamnestički podaci, fizikalni nalaz i sprovođenje dijagnostičkih testova radi otkrivanja uzroka neutropenije.
 • Laboratorijska ispitivanja: kompletna krvna slika i biohemijske analize.
 • Punkcija i biopsija kostne srži.
 • Rtg grafija pluća je potrebna kod bolesnika sa znacima infekcije.
 • UZ pregled abdomena.
 • Imunološko ispitivanje (ANA, AMA, reumatoidni faktori i dr.).
 • Virusološke analize.
 • Ako se ne otkrije uzrok neutropenije uraditi test adrenalinom ili glikokortikoidom.
 • U nekim slučajevima treba odrediti dužinu života granulocita radioaktivnim hromom kao i kulturu ćelija koštane srži.

Lečenje: zavisi od uzroka i stepena neutropenije

 • Teške neutropenije sa znacima infekcije treba lečiti primenom antibiotika, najpre empirijski (do pristizanja mikrobioloških nalaza).
 • Imuloški uzrokovane neutropenije mogu se lečiti imunosupresivnim lekovima.
 • Obustaviti lekove za koje je poznato da mogu biti uzrok neutropenije.
 • Kod hipersplenizma lečenje je splenektomija.
 • Granulocitni faktor rasta.

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net, pixabay.com