1. A00-B99     Infektivne i parazitarne bolesti

 2. C00-D48     Neoplazme

 3. D50-D89     Bolesti krvi i krvotvornih organa kao i poremećaji imuniteta

 4. E00-E90     Endokrine bolesti, bolesti ishrane i metabolizma

 5. F00-F99    Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

 6. G00-G99    Bolesti nervnog sistema

 7. H00-H59   Bolesti oka i adneksa oka

 8. H60-H95   Bolesti uva i mastoidnog nastavka (procesus mastoideus)

 9. I00-I99     Bolesti cirkulatornog sistema

 10. J00-J99    Bolesti respiratornog sistema

 11. K00-K93    Bolesti digestivnog sistema

 12. L00-L99     Bolesti kože i potkožnog tkiva

 13. M00-M94   Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

 14. N00-N99   Bolesti genitourinarnog sistema

 15. O00-O99   Trudnoća, porođaj i puerperijum

 16. P00-P96     Bolesti perinatalnog perioda

 17. Q00-Q99   Kongenitalne malformacije, deformiteti i hromozomske abnormalnosti

 18. R00-R99     Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i labarotorijski nalazi koji nisu klasifikovani na drugom mestu

 19. S00-T98    Povrede, trovanja i posledice delovanja spoljašnjih faktora

 20. V01-Y98    Spoljašnji uzroci morbiditeta i mortaliteta

 21. Z00-Z99    Faktori koji utiču na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom