Evropska agencija za lekove (EMA) I Američka agencija za lekove (FDA) odobrile su upotrebu leka Lutathera (lutetium Lu 177 dotatate) u terapiji određenih oblika karcinoma koji zahvataju pankreas I gastrointestinalni trakt tzv. GastroEnteroPankreatični neuroendokrini tumori (GEP-NET).

Ovo je prvi put da se radioaktivni lek, ili radiofarmak, odobrava u terapiji GEP-NET. Osnovno polje indikacije je kod adultne populacije sa somatostatin receptor-pozitivnim GEP-NET.

GEP-NET predstavljaju retku grupu karcinoma sa limitiranim terapijskim opcijama, naročito nakon što inicijalni tretman ne uspe da zaustavi tumorski rast. Mogu se naći u pankreasu ali I u različitim delovima gastrointestinalnog trakta poput želuca, tankog I debelog creva I rektuma. Procenjuje se da se u SAD javi oko 30.000 novih slučajeva svake godine.

Lutathera je radioaktivni lek koji ispoljava svoje dejstvo vezivanjem za određene delove ćelije, zvane somatostatinski receptor, koji se mogu naći kod pojedinih tumora. Po vezivanju za receptor, lek ulazi u ćeliju dozvoljavajući radijaciji da prouzrokuje oštećenje tumorske ćelije. Lek je ispitan kroz dve kliničke studije (u prvoj je uključeno oko 230 pacijenata, a u drugoj oko 1215 pacijenata), I u obe je pokazao svoje dejstvo na smanjenje tumorskog rasta.

Najčešće prijavljivani neželjeni efekti uključuju limfopeniju, povećanje određenih enzima krvi (AST, ALT, gamaGT), povraćanje, mučnina, hiperglikemija, hipokalijemija. Od ozbiljnijih neželjenih efekata koji su registrovani su: mijelosupresija, leukemija, renalna toksičnost, neuroendokrine hormonalne krize, hepatotoksičnost, neplodnost.

Lutathera je proizvod farmaceutske kuće Advanced Accelerator Applications, podgrupa Novartis AG.