Američka agencija za lekove (FDA) odobrila je upotrebu leka Crysvita (burosumab), prvi lek odobren u terapiji odraslih I dece starije od 1 godine života sa X-povezanom hipofosfatemijom (XLH), retka, nasledna forma rahitisa. XLH uzrokuje niske nivoe fosfata u krvi. Vodi ka poremećaju u koštanom rastu I razvoju kod dece I adolescenata ali I problema sa mineralizacijom kostiju tokom života.

 

XLH se razlikuje od drugih formi rahitisa, jer terapija vitaminom D nije efikasna. Predstavlja zaista ozbiljno oboljenje koje godišnje pogađa oko 3000 dece I oko 12000 odraslih u SAD.

 

Sigurnost I efikasnost leka Crysvitaistražena je kroz četiri kliničke studije. Zapaženo je da se uz primenu leka, vrednosti fosfata normalizuju. Najčešće prijavljivani neželjeni efekati kod odraslih su bol u leđima, nestabilnot I vrtogalvice, opstipacija, a kod dece su glavobolja, povraćanje, pireksija(groznica).

Lek Crysvita je proizvod farmaceutske kompanijeUltragenyx Pharmaceutical Inc.