Američka FDA sredinom februara ove godine odobrila je upotrebu leka Erleada (apalutamide) u terapiji ne-metastatkog karcinoma prostate, koji pokazuje tendenciju rasta I pored upotrebe hormonske terapije (kastraciono-rezistentan).

 Prema podacima NCI (National Cancer Institute, National Istitutes of Health), karcinom prostate je druga najčešća forma karcinoma muškaraca u SAD, procenjuje se da se godišnje registruje preko 150.000 novih slučajeva samo u SAD, a da gotovo 30.000 pacijenta umire svake godine od ovog tipa maligniteta. Oko 10-20% slučajeva karcinoma prostate su kastraciono-rezistentni.

 Erleada ispoljava svoje dejstvo blokirajući efekte androgena na tumor. Ovi androgeni, poput testosterona učestvuju u tumorskom rastu.

Sigurnost I efikasnost Erleada leka ispitanaje u randomozovanoj kliničkoj studiji od preko 1200 pacijenata sa ne-metastatskim, kastraciono-rezistentnim karcinomom prostate.

Među prijavljenim neželjenim efektima korišćenja Erleada leka su mučnina, hipertenzija, svrab, proliv, gubitak telesne teđine, artralgija, smanjen apetit, periferni edemi.

Erleada je proizvod farmaceutske kuće Janssen Pharmaceutical Companies.