Mvasi, biosimilar Avastina, je odobren za određene karcinome pluća, mozga, bubrega, cerviksa i kolorektuma.

Američka agencija za lekove (FDA) odobrila je Mvasi (bevacizumab-awwb) kao biosimilar Avastina (bevacizumab) u terapiji multiplih tipova karcinoma. Mvasi je prvi biosimilar odobren u SAD u terapiji karcinoma.

Mvasi je odobren u terapiji adultnih pacijenata sa određenim kolorektalnim, cervikalnim, moždanim, plućnim i bubrežnim karcinomima. Odobrene indikacije:

  • Metastatski kolorektalni karcinom, u kombinaciji sa intravenskim 5-FU hemioterpijom prve i druge linije. Nije indikovan kao adjuvantna terapija hirurški resekovanog kolorektalnog karcinoma.

  • Metastatski kolorektalni karcinom, u kombinaciji sa hemioterapijom baziranoj na fluoropirimidin-irinotekanu ili fluoropirimidin-oksaliplatini kao druga linija u terapiji pacijenata kod kojih postoji progresija posle primene prve linije terapije baziranoj na bevacizumabu.

  • Ne-skvamozni ne-sitnoćelijski karcinom pluća, u kombinaciji sa carboplatin-om i paclitaxel-om kao prva linija u terapiji neresektabilne, lokalno uznapredovale, rekurentne ili metastatske bolesti.

  • Glioblastoma sa progresijom bolesti

  • Metastatski karcinom bubrega, u kombinaciji sa interferonom alfa

  • Karcinom cerviksa koje perzistentan, rekurentan ili metastatski, u kombinaciji sa paclitaxel i cisplatin ili paclitaxel i topotecan.

Biološki produkti  su generalno izvedeni iz živog organizma poput ljudi, životinja, mikroorganizama ili kvasnica. Biosimilar je biološki produkt koji je odobren a baziran na podacima koji pokazuju da je visoko sličan već postojećem odobrenom biološkom produktu i nema klinički različitosti u smislu sigurnosti, potencije i čistoće.

Česta neželjena dejstva uključuju epistakus, glavobolju, hipertenziju, rinitis, proteinuriju, suvu kožu, rektalno krvarenje, iritaciju kože (eksfolijativni dermatitis). U ozbiljna neželjena dejstva spadaju perforacije i fistule abdominalnih organa, arterijski i venski tromboembolijski događaji, hipertenzija, encefalopatija, proteinurija. Neophodna je obustava unosa leka ukoliko ovi neželjeni efekti postanu ozbiljni i životno-ugrožavajući.

Mvasi je proizvod farmaceutske kuće Amgen, Inc. Avastin je prvi put odobren februara 2004. godine i proizvod je farmaceutske kuće Genentech, Inc.