Američka agencija za lekove (FDA) krajem januara ove godine odobrila je primenu novog leka Halaven (eribulin mesylate), kao vid hemioterapije, u terapiji liposarkoma (posebnog oblika sarkoma mekih tkiva) koji se ne može hirurški ukloniti (neresektabilan) ili koji je uznapredovao (metastatski). Ovaj vid terapije je odobren za pacijente koji su dobijali hemioterapiju koja sadrži antracikline.

 

Halaven je prvi lek koji je odobren za pacijente sa liposarkomom koji je pokazao poboljšanje u vremenu preživljavanja,” ističe dr Richard Pazdur, direktor hematološkog odseka i onkoloških produkata u FDA. “Klinički podaci koje je pregledala FDA ukazuju da  Helaven produžava sveukupno preživljvanje za gotovo sedam meseci.”

 

Sarkomi mekih tkiva su bolest gde se kancerske ćelije formiraju u mekim tkivima tela, uključujući mišiće, tetive, masno tkivo, krvne sudove, limfne sudove, nerve i tkivo koje okružuje zglobove. Liposarkoma je specifičan tip sarkoma mekih tkiva koji se javlja u masnim ćelijama, može da nastane gotovo bilo gde u organizmu, ali je ipak najčešće mesto javljanja glava, vrat, noge, ruke, trup i trbuh. Procenjuje se da se godišnje u SAD dijagnostikuje oko 12000 novih slučajeva.

 

Efikasnost i sigurnost leka evaluirana je kod 143 klinička ispitanika sa uznapredovalim liposarkomom koje je neresektabilan ili koji se proširio na okolne limfne noduse (lokalno uznapredovala bolest) ili se proširio po telu (metastatki oblik bolesti), i koji se već tretirani hemioterapijom. Srednje sveukupno vreme preživljavanja kod pacijenata sa liposarkomom a koji su primali novi lek (Halaven) upoređivan je sa lekom dekarbazinom (15.8 meseci na prema 8.4 meseca)

 

Najčešći neželjeni efekti koji su opisani su: mučnina, povraćanje, alopecija, konstipacija, periferna neuropatija, bol u trbuhu, neutropenija; a među ozbiljnijim neželjenim efektima moguća je i leukocitoza, neuropatija, produženje QT intervala.

 

Halaven je proizvod Eisai, Woodcliff Lake, New Jersey.

izvor: FDA.gov