CIRCULUM VITAE

Obrazovanje

 1. – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 2. – Bazični kurs iz endoskopske hirurgije, JUEH
 3. – Specijalistički ispit iz opšte hirurgije
 4. – Subspecijalizacija iz digestivne hirurgije (u toku)
  *Obuka za THD „Doppler and THD and SphinKeeper: Mini-invasive surgery for the treatment of hemorrhoids and faecal incontinence” u Univerzitetskoj Poliklinici “Agostino Gemelli” u Rimu, Italija, kod prof. Carlo Ratto
  *Obuka za korišćenje lasera u proktologiji u “Marienhospital”, u Vitenu, Nemačka, kod dr Thomas Deska

Radno iskustvo

Od 2015 – Hirurg u stalnom random odnosu na IV odeljenju za kolorektalnu I pelvičnu onkološku hirurgiju Klinike za digestivnu hirurgiju I hiruške klinike, Kliničkog centra Srbije (KCS, Beograd)

 1. – Dom zdravlja Žitište (šef ambulante Torda i služba Hitne medicinske pomoći)
 2. – Prijemno trijažna ambulanta Opšte bolnice Djordje Joanović, Zrenjanin
  Od 2002. do 2014. – Odeljenje opšte hirurgije, Opšta bolnica Djordje Joanović i Urgentni centar, Zrenjanin

Uža stručna delatnost

Proktološka oboljenja:

 • hemoroidi: LHP (Laser Hemoroidoplastika), THD, LIGASURE hemoroidektomija
 • perianalni apces I fistula: FiLaC (Fistula Tract Laser Closure), aplikacija fibrinskog lepka
 • analna fisura: Lateralna sfinkterotomija
 • kondilomi, bradavice, polipi i RF ablacija
 • pilonidalni sinus: FiLaC (Fistula Tract Laser Closure)

Hirurške veštine

 • Hernioplastika (ingvinalna, femoralna, umbilikalna, ventralna)
 • apendektomija (klasična,laparoskopska)
 • holecistektomija (klasična, laparoskopska)
 • holedohotomija sa T drenažom
 • biliodigestivne anastomoze (H-D, Roux)
 • resekcija glave pankreasa (Wipl)
 • parcijalne resekcije metastaza kolorektalnog karcinoma (CRC) pomoću RF ablatora, uz sinhronu resekciju CRC
 • resekcija tankog creva sa anastomozom
 • resekcije kolona sa anastomozom
 • resekcija rektuma sa TME i anastomozom
 • APR (Milles)
 • subtotalna, totalna kolektomija
 • operacija hemoroida, analne fisure, perianalne fistule, pilonidalni sinus
 • splenektomija
 • operacije dojke (amputacija,kvadrantektomija sa disekcijom aksile)
 • amputacije d.ekstremiteta zbog vaskularnih bolesti (natkolena, potkolena,…)
 • torakotomija
 • torakalna drenaža
 • male hirurške intervencije

Konsultantske kuće