VIII NEDELJA (50-56.DAN)

Razvoj bebe

Vaša beba se sve više razvija i lice se formira sa sve više detalja pa je moguće razlikovati nozdrve, usnice i oči. Na udovima se mogu videti useci između budućih prstića. Nastavlja se ubrzan razvoj nervnog sistema pa je u ovom periodu moguće registrovati fetusnu moždanu aktivnost. Nastaju sve češći pokreti fetusa ali još uvek nedovoljni da bi ste ih osetili.

U osmoj nedelji gornji i donji ekstremiteti vrše torzione pokrete u suprotnom smeru. Telo postaje pokriveno tankom kožom na kojoj se razvija epidermis pokriven peridermom. Mezenhim koji okručuje membranski lavirint unutrašnjeg uva se zgušnjava i nastaje hrskavičava kapsula (slušna kapsula).

Lice se uobličava, oči su postavljene napred, a nos prominira. Razvija se nepce spajanjem primarnog nepca sa dva bočna nepčana produžetka gornjoviličnih pupoljaka. Usled rasta donje vilice nastaje spuštanje jezika, a nepčani produžeci se podižu u horizontalni položaj. Na unutrašnjoj, jezičnoj strani zubne gredice pojavljuju se zadebljanja u vidu pupoljaka – začeci mlečnij zuba.

Limfni čvorovi počinju da se razvijaju u ovoj nedelji. Spoljašnje genitalije još uvek nisu u celosti razvijene pa je još uvek teško ultrazvučno odrediti pol.

Vaše telo

Rana dijagnoza trudnoće je bitan preduslov dobre prenatalne zaštite.

Do sada ste verovatno svesni svoje trudnoće zahvaljujući telesnim znacima, a sigurno ste uradili i test na trudnoću ili posetili svog ginekologa.

Sada je idealno vreme za posetu lekaru i prvi ultrazvučni pregled na kome ćete dobiti sve neophodne informacije i savete o vašoj trudnoći, kao i termin vašeg porođaja.