60 godina Društva medicinskih biohemičara Srbije

11th EFLM SYMPOSIUM FOR BALKAN REGION

biće održana u petak, 15. maja u 11,00 časova u Hotelu Hyatt Regency, u sali Beograd

U Beogradu će 15. maja 2015. godine sa početkom u 12:00 časova u Hotelu Hyatt Regency, biti svečano obeležena 60-godišnjica Društva medicinskih biohemičara Srbije, čiji su članovi medicinski i klinički biohemičari koji obavljaju kliničko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku u zdravstvu Srbije.

O radu i aktivnostima Društva u ovom periodu govoriće Prof. dr Nada Majkić-Singh, o knjizi „Srpska medicinska biohemija u 21 veku-posle 70 godina” govoriće Primarijus dr sc Zorica Šumarac, predsednik Društva, koja će u ime Društva dodeliti Diplome i Zahvalnice stručnjacima i institucijama koje su značajno doprinele razvoju Društva. Najznačajnije ličnosti, članovi Počasnog odbora proslave obratiće se učesnicima proslave i to u ime Svetske i Evropske Federacije, Ministarstva zdravlja i Farmaceutskog i Medicinskog fakuleta. U muzičkom programu nastupiće Infinity Quintet.

Proslava 60-godišnjice postojanja i rada Društva medicinskih biohemičara Srbije biće radno obeležena 14. i 15. maja održavanjem Jedanaestog Evropskog Simpozijum za Balkanski region pod nazivom Laboratory Medicine Specialist Focuses on the Patients Well-being (“Laboratorijski medicinski specijalista posvećen dobrobiti pacijenata”), u organizaciji Društva medicinskih biohemičara Srbije i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Simpozijum se održava pod pokroviteljstvom Međunarodne federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu – IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine), Evropske federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu – EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) i Balkanske kliničko laboratorijske federacije – BCLF (Balkan Clinical Laboratory Federation), kao i Ministarstva prosvete i nauke i Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

U toku Simpozijuma koji obrađuje temu “Laboratorijski medicinski specijalista posvećen dobrobiti pacijenata” biće razmatrano sledeće od značaja za laboratorijsku medicinu: položaj i uloga laboratorijskog stručnjaka u Evropi i kod nas, obrazovanje i primena zajedničkog okvira edukacije ovog stručnjaka u Evropi i kod nas, zajedničke vrednosti koje dele zdravstveni radnici, položaj laboratorijske medicine u EU, potreba i primena kontinuirane edukacije ovih stručnjaka. Takođe će biti razmatrana potreba i značaj akreditacije laboratorija u Evropi i kod nas. Zatim će biti obrađen veoma značajan segment laboratorijskog rada koji je poznat kao pre-analitička i post-analitička faza rada uz primenu indikatora kvaliteta radi procene valjanosti laboratorijskih rezultata.

Na Simpozijumu će svoja iskustva razmeniti domaći stručnjaci i njihove kolege iz Francuske, Velike Britanije, Italije, Holandije i Hrvatske, a učesnici će biti osim domaćih stručnjaka i kolege iz svih balkanskih zemalja.

U okviru Simpozijuma studenti Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu imaće priliku da sa svojim starijim kolegama ravnopravno diskutuju o položaju laboratorijskog stručnjaka kod nas i u svetu. U toku Simpozijuma biće održana izložba medicinske opreme i potrošnog laboratorijskog materijala.

Prof. dr Nada Majkić-Singh, predsednik Naučnog odbora 11th EFLM Symposiuma i Predsednik Organizacionog odbora proslave

Prim dr sc Zorica Šumarac, predsednik Društva medicinskih biohemičara Srbije