Tumori pleure (tumores pleurae, mesothelioma)  mogu biti primarni i sekundarni.

1. PRIMARNI TUMORI PLEURE

A. Benigni mezoteliom

 • Lokalizovan je; potiče od visceralne ili parijetalne pleure za koju je vezan peteljkom
 • Dugo je asimptomatski; bol i kašalj su posledica kompresije okolnih organa
 • Radiografski se vidi kao jasno ograničena ili lobularna senka uz torakalni zid
 • Dijagnoza se postavlja perkutanom iglenom biopsijom 
 • Terapija je hiruška

B. Maligni mezoteliom

 • Multifokalan je i difuzan; češće oboljevaju muškarci u 5 i 6 deceniji
 • Mezoteliomi, uopšte se etiološki vezuju za ekspoziciju azbestu
 • Osnovna osobina mu je multifokalni invazivni rast po kostalnoj, dijafragmalnoj i medijastinalnoj pleuri
 • Prvo je tumorski izmenjena parijetalna, pa onda i visceralna pleura
 • Tumor dugo raste, pravi oklop oko pluća, urasta u torakalni zid, prečagu i pluća
 • Vremenom zatvara pleuralni prostor uz kompresivnu atelektazu, invaziju medijastinuma, perikarda i dijafragme
 • Tek u terminalnoj fazi daje sistemske metastaze
 • Klinički: u ranoj fazi znaci pleuralnog izliva (dispneja, bol, osećaj tegobe u grudima); u periodu srastanja parijetalne i visceralne pleure i nestajanja izliva nastaje prolazno poboljšanje; kasnije slikom dominira bol zbog urastanja tumora u torakalni zid i interkostalnih neuralgija; kao i simptomi kompresije pluća, dispneja, kašalj, temperatura, slabost. Usled urastanja u perikard može dati tamponadu srca. U terminalnoj fazi sa sistemskim metastazama daće mršavljenje, znojenje i adinamiju.
 • RTG: posle faze pleuralnog izliva vide se kao policiklična lobulirana masa uz torakalni zid, a na kraju kao zasenčenje hemitoraksa – posledica tumorske obliteracije pleuralnog prostora, metastaza u medijastinalnim žlezdama i kompresivne atelektaze.
 • Dijagnoza: histološka dijagnoza (perkutana biopsija pleure ili pouzdanije pleuroskopija); u pleuralnom izlivu 1/3 bolesnika nalaze se maligne mezoteliomske ćelije i hijaluronska kiselina koja je patognomonična za mezoteliom; neophodan je CT;
 • Terapija: dobru prognozu ima samo rano dijagnostifikovani i operisani mezoteliom; evolucija je jako nepovoljna, letalan ishod nasupa unutar 2 godine

 

2.SEKUNDARNI TUMORI PLEURE

 • su deset puta češćI od primarnih tumora
 • Metastaze u pleuru najčešće daju karcinom pluća, dojke, razni adenokarcinomi, karcinom želuca, pankreasa, creva, uterusa, jajnika i drugi.
 • Dužina života sa malignim pleuralnim izlivom je mala
 • Terapija je palijativna i u sklopu lečenja osnovne bolesti
 • Da bi se smanjila eksudacija pleuralne tečnosti rade se pleurodeze sa intrakavitarnom aplikacijom citostatika, talka, tetraciklina…

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net, lungcancer.com