Američka agencija za lekove (FDA) odobrila je imunoterapisjki lek Tecentriq (Atezolizumab) u terapiji sitnoćelijskog karcinoma pluća (SCLC). Ovo je drugi imunoterapijski lek odobren za primenu u terapiji pacijenata sa uznapredovalim SCLC, ali prvi koji je odobren kao deo inicijalnog tretmana (prva linija). Koristi se uz hemioterapiju za pacijenta sa SCLC, koji nisu primali druge lekove ili terapiju.

Sitnoćelijski karcinom pluća čini oko 10% do 15% od svih karcinoma pluća. Ovaj tip karcinoma je vrlo često u uznapredovaloj fazi kada se dijagnostikuje, a pacijenti sa ovom vrstom karcinoma nemaju mnogo terapijskih opcija. Šta više, u proteklih dvadesetak godina svega nekoliko novih lekova je odobreno u terapijske svrhe u lečenju SCLC.

Lek Tecentriq (Atezolizumab) spada u checkpoint inhibitore. Ostvaruje svoje dejstvo blokirajući PD-1, protein pojedinih karcinomskih ćelija koji onemogućava imunski sistem da ih napada. Lek je već odobren u terapiji ne-sitnoćeliljskog karcinoma pluća, karcinoma mokraćne bešike i trostruko-negativnog karcinoma pluća.

Lek je prošao ispitivanje kroz kliničku studiju na preko 400 pacijenata, a glavni fokus je bio na sveukupnom preživljavanju, kao i na praćenju vremena tokom kojeg pacijenti žive bez pogoršavanja osnovne bolesti.

Neki od najznačajnijih neželjenih efekata su mučnina, periferna neuropatija, nadutost.

Lek Tecentriq (Atezolizumab) je proizvod farmaceutske kuće F. Hoffmann-La Roche/Genentech.