Američka agenzija za lekove (FDA) odobrila je upotrebu leka Balversa (erdafitinib), u terapiji odraslih sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom mokraćne bešike, sa suspektnom genetskom alteracijom, poznatom kao FGFR3 ili FGFR2, a koji pokazuju progresiju tokom ili nakon primene hemioterapije bazirane na platini.

 Najčešći tip karcinoma mokraćne bešike jeste karcinom prelaznih ćelija, poznat kao urotelijalni karcinom. Karcinomi mokraćne bešike su povezani sa genetskim mutacijama, koje su prisutne u mokraćnoj bešici ili čitavom urotelu. Karcinom mokraćne bešike je šesti najčešći karcinom u SAD. Alteracije fibroblasnog faktora rasta (FGRF) su prisutne u oko jednoj petini slučajeva sa rekurentnim i refraktarnim karcinomom mokraćne bešike.

Efikasnost leka Balversa je isitivana u kliničkoj studiji koja je obuhvatila oko 87 pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom mokraćne bešike, sa FGFR3 ili FGFR2 genetskom alteracijom, a koji su pokazivali progresiju nakon hemioterapije. Oko četvrtine ispitanika je prethodno dobijalo anti-PD-L1/PD-1 terapiju, koja je standardni tretman za pacijente sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom mokraćne bešike.

Neželjeni efekti su suvoća usta, osećaj umora, dijareja, promene u jetrenoj funkciji, promene u osećaju ukusa, anemija, suvoća kože, gubitak kose, mučnina, bolovi u mišićima, konstipacija, a takođe može uzrokovati i ozbiljne očne probleme. Lek se ne preporučuje trudnicama i dojiljama, zbog ozbiljnih potencijalnih neželjenih efekata na plod ili novorođenče. 

Balversa je proizvod farmaceutske kuće Janssen Pharmaceutical.

izvor