Izabrani lekar ubuduće će moći pacijentima da otvori dvostruko duže bolovanje – do 60 dana, dok će ženama obolelim od raka, kojima je odstranjena dojka, ubuduće rekonstrukciju ili korekciju dojki plaćati država. To su samo neke od novina predviđene nacrtom Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji bi pred poslanicima u parlamentu trebalo da se nađe na jesen, a od 1. janura naredne godine da počne da se primenjuje. Predloženo je i da osnov za naknadu zarade tokom bolovanja bude prosečna plata u prethodnih 12 meseci, a ne kao do sada – poslednja tri meseca, a razlog su, kako se navodi, uočene zloupotrebe.

Definisan je i paket zdravstvenih usluga ili broj i vrste pregleda, analiza i intervencija, što do sada nije bilo prezicirano, a regulisano je i uvođenje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, koje bi pokrilo usluge koje nisu u obaveznom zdravstvenom paketu. Novina je i da će žene kojima je zbog karcinoma uklonjena jedna ili obe dojke ubuduće rekonstrukciju ili korekciju dojki dobiti o trošku države.

Nacrtom Zakona akcenat je stavljen i na skrining programe – preventivne preglede, za sve građane, a troškove će snositi RFZO za osigurana lica, a za one koji nemaju overenu zdravstvenu knjižicu troškove će snositi država. Oni koji se ne odazovu na poziv za preventivni pregled nekoliko puta, a ne opravdaju izostanak, gube kasnije pravo na lečenje te bolesti o teretu države, ali samo u slučaju da obole do sledećeg ciklusa pozivanja.

Tokom boravka u inostranstvu predlog je da Republički fond za zdravstveno osiguranje plaća troškove hitne medicinske pomoći pružene u inostranstvu, u slučaju da pacijent pre odlaska na put nije nabavio potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite.

Novina je i za roditelje dece bolesne od raka, teškog oštećenja moždanih struktura i drugih teških oboljenja, da će imati pravo na bolovanje tokom kompletnog lečenja deteta do njegove 18 godine i primaće 100 odsto zarade. Do sada su roditelji imali pravo na bolovanje od svega četiri meseca, a nadoknada je iznosila 65 odsto plate.

opširnije na b92.net