Izmenama Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima, koje se primenjuju od danas, 06. aprila 2015. godine, omogućeno je da sva deca u Srbiji imaju pravo na besplatnu kombinovanu petovalentnu vakcinu. Izmenama je predviđeno da sva deca koja su započela imunizaciju kombinovanim petovalentnim vakcinama tokom 2014. godine iz medicinskih razloga, kao i druga deca koja su započela vakcinaciju ovom vakcinom mimo tada važećeg Pravilnika, stiču pravo i mogu besplatno da budu vakcinisana istom vakcinom i tokom 2015. godine kod svog pedijatra u Domu zdravlja.

Uvođenje novog tipa kombinovane petovalentne vakcine protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, poliomielita i hemofilusa influence tipa b, definisana je izmenama i dopunama Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima koji je počeo da se primenjuje od 01. januara ove godine. Ranijim Pravilnikom bilo je predviđeno da se deca vakcinišu kombinovanom trovalentnom vakcinom, plus pojedinačnim OPV vakcinama protiv polimijelita i vakcinom protiv hemofilusa influence tiba b, koje su apsolutno predstavljale efikasan i bezbedan način vakcinisanja.

Kako je jedan broj roditelja tokom prošle godine samostalno nabavio kombinovanu petovalentnu vakcinu i uz saglasnost pedijatra u domovima zdravlja im je omogućeno da ta vakcina bude aplikovana deci, mimo tada važećeg Pravilnika, roditelji su smatrali da njihova deca imaju pravo da sa istom vakcinom, o trošku RFZO nastave i u 2015. godini, kada je na snagu stupio izmenjeni Pravilnik.

Izlazeći u susret svoj deci koja su na ovak način vakcinisana, a u cilju omogućivanja da nastave sa vakcinacijom započetim vrstama vakcina, Ministarstvo zdravlja je učinilo napor da se obezbede dodatne količine kombinovane petovalentne vakcine, a ministar zdravlja ass dr Zlatibor Lončar je na predlog Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ i pozitivno mišljenje Republičke stručne komisije za zarazne bolesti, doneo izmenu Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima, koja je počela da se primenjuje od danas.

Ukoliko iz nepredviđenih okolnosti, na koje Ministarstvo zdravlja ne može da utiče, nastupi trenutna nestašica kombinovane petovalentne vakcine biće obezbeđena kombinovana trovalentna vakcina domaćeg proizvođača kao adekvatna zamena.

Na ovaj način se u potpunosti izašlo u susret i Preporukama Zaštitnika građana koji je ukazao na ovo pitanje.

 

izvor: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije