Kako navodi Američka medicinska asocijacija (AMA), u delu koji predstavlja preporuke za reviziju, žene sa navršenih 40. godina života su kandidati za skrining mamografiju, a taj vid pregleda treba da bude pokriven osiguranjem.

AMA ističe da iako je mamografija najpouzdaniji metod u skiningu karcinoma dojke današnjice, ona ima i svoja ograničenja.

Dr Patrice A. Harris, član odbora AMA, navodi:

Rano otkrivanje karcinoma dojke povećava šanse za preživljavanje kod pacijentkinja, a mamografski skrininzi su važni alati u otkrivanju ovog karcinoma.Svaki pacijent je različit i nosi različit stepen rizika za pojavu karcinoma i neophodan je čest razgovor sa doktorom u cilju utvrđivanja toga da li je mamografski skrining prava opcija za njih.Preporuke o skriningu karcinoma dojke se razlikuju kod pojedinih autoriteta i eksperata. Britanski nacionalni zdravstveni sistem (NHS) trenutno poziva žene između 50. i 70.godine života na skrining dojke – NHS preporučuje da se skrining obavlja svake tri godine, osim ukoliko žena nije visoko-rizičnoj grupi. Žene u svojim četrdesetim godinama su dobrodošle ukolikoliko žele da se priključe I budu podvrgnute skriningu.

Studija objavljena u BMJ (British Medical Journal) ističe da je uvođenje skrininga karcinoma dojke više naštetilo nego što je donelo dobrog. (Link)

Studija objavljena u Medical Journal of Australia pronalazi da lažno-pozitivni nalazi isključuju žene iz daljeg skrininga kao i da remete efektvnost skrining programa. (Link)

Istraživanje tima sa Harvard School of Public Health (HSPH), pokazuje da između 15-25% skriniga su predijagnostifikovani. Oni navode da mamografija možda nije prikladna za upotrebu kod skrininga karcinoma dojke jer ne može da napravi razliku između progresivnog i ne-progresivnog karcinoma.” (Link)

Kako polovina svih žena između 40-49. godine života sa karcinomom dojke nema pozitivnu porodičnu istoriju na ovo oboljenje, istraživači sa Elizabeth Wende Breast Care, LLC u Ročesteru, NY, navode da i naočigled žene niskog rizika treba da se podvrgnu mamografskom skriningu. (Link).

Pojedini eksperti preporučuju korišćenje i ultrasonografije i magnetne rezonance (MR) kao dodatan godišnjim mamografskim skrininzima, navodeći da su stope otkrivanja bolje kod onih sa višim rizikom i većim denzitetom tkiva. (Link)

Holandski istraživači su pronašli da skrining karcinoma dojke spašava ne tako mali broj ljudskih života, pa čak i kada se uobzir uzmu napredne terapijske opcije. (Link)

Još druga holandska studija se bavila pozitivni i negativnim osobinama skrininga karcinoma dojke, zaključujući da benefit (koji se ogleda u sačuvanim životima) daleko prevazilazi sve negativne efekte skrininga, poput grešaka u dijagnostikovanju ili lažno-pozitivnih nalaza. (Link)

Istraživači sa Erasmus MC u Roterdamu, Holandija ističu da mamografski skrining smanjuje za polovinu rizik od smrti kod karcinoma dojke. (Link)

Naučnici sa University Hospitals (UH) Case Medical Center i Case Western Reserve University School of Medicine ističu da skrining dojke ostaje značajan za mlađe žene (u 40-tim godinama života). (Link)

 

 

Izvor:

American Medical Association, British National Health Service, Medical News Today archives
Christian Nordqvist. (2012, June 20). “Breast Cancer Screening Should Start At 40, Says American Medical Association.” Medical News Today. Retrieved from http://www.medicalnewstoday.com/articles/246855.php.