Karcinom jednjaka je relativno redak tumor, čiini oko 1.5 % svih malignih tumora, a oko 10% od svih tumora tumora digestivnog sistema. Najčešće nastaje u dobi 55 do 65 godina, češće kod muškaraca, 6:1 u odnosu na žene. 

Histo-patološki je to PLANOCELULARNI KARCINOM; obično lokalizovan na fiziološkim suženjima ezofagusa. (Planocelularni karcinom je jedino prisutan na ezofagusu; sve ostale karcinoze gastrointestinalnog trakta su adenokarcinomi).

Faktori rizika:

 • duvan, alkohol (ulceracije)
 • divertikuli, hernije
 • virusne infekcije

 

 

Podela: 

 • Epitelni: skvamozni 90%, adenokarcinom 10% (bliže kardiji).
 • Mezotelni: leomiosarkom, rabdomiosarkom (veoma retko).

 

Makroskopski: vegetativni, ulcerozni, infiltrativni.

 

Karakteristike

 

 • Brzo infiltriše aortu, traheju, pa zidove jednjaka, a potom metastazira limfogeno u cervikalne, retrofaringealne i medijastinalne limfne noduse.
 • 2/3 pacijenata se javlja u inoperabilnom stadijumu.
 • Operacija je moguća do stadijuma IIa.
 • Najčešća lokalizacija je u srednjoj trećini (55%).
 • Na osnovu veličine po uzdužnoj osi dijele se na: do 5 cm (obično su asimptomatski), 5-8 cm, od 8 cm.

 

Metastaze daje u

 • regionalne limfne žlezde
 • štitnu žlezdu, kosti, pluća, bubrege

 

Klinička slika: disfagija, regurgitacija, povraćanje, štucanje, aspiracija hrane u traheju (kašalj, gušenje), bol pri gutanju, gubitak telesne mase.

Simptomi

 • u početku disfagija, kod čvršće hrane

1) GORNJA i SREDNJA 1/3 JEDNJAKA 

 • disfagija
 • bol, regurgitacija
 • promuklost
 • Hornerov sindrom (ptoza, mioza, endoftalmus, anhidroza lica)

  *bol je retrosternalni, pojačava se pri plaženju jezika

2) DONJA 1/3 JEDNJAKA

 • disfagija
 • bol
 • štucanje (nadražaj prečage)

 

Dijagnoza

se postavlja lako, anamnezom i Rtg pasažom jednjaka sa barijumskim mlekom. Ako postoji sumnja na ezofago-trahealnu fistulu, ne koristiti barijumski kontrast nego gastrografin. Endoskopom se lako uzme biopsija i postavi patohistološka dijagnoza.

 

 • povišena sedimentacija
 • nalaz hipohromne anemije
 • radiografski
 • endoskopija
 • ciljana biopsija tumora

 

Diferencijalna dijagnoza 

 • divertikulumi
 • hijatus hernija
 • angina pektoris

 

Terapija:

 • HIRURGIJA 

  Deo jednjaka može biti operativno uklonjen – ezofagektomija

  Pravi se anastomoza između zdravog dela jednjaka i želuca, tako da se pacijentu omogući da guta. Limfne žlezde blizu ezofagusa se odstranjuju, pregledaju pod mikroskopom radi utvrdjivanja eventualnog prisustva malignih ćelija. 

  U situaciji kada je jednjak blokiran tumorskim tkivom, tada se može plasirati i metalni stent – on služi da se proširi lumen i održava otvorenim, tako da pacijent može neometano da se hrani

 

 

 • Radioterapija

  Podrazumeva korišćenje X- zraka ili druge radijacione energije za uništenje maligne ćelije. 

  Spoljna radioterapija koja koristi aparate koji usmeravaju X zrake prema delu tela gde se nalazi kancer. Unutrašnja radioterapija koristi radioaktivne supstance, koje se u specijanim pakovanjima plasiraju direktno ili blizu kancera. 

 • Hemoterapija

  Koriste se lekove da zaustavi rast malignih ćelija. Lekovi uništavaju maligne ćelije ili zaustavljeju njihovu deobu. 

  Kada se hemoterapija daje oralnim putem, ili kao injekcija u venu ili mišić, lek ulazi u krvotok i može da stigne do svih malignih ćelija u telu (sistemska hemoterapija). 

  Kada se hemoterapija daje direktno u kičmeni stub, u neki organ Ili u telesnu šupljinu poput trbušne tada lek može da deluje samo na maligne ćelije te regije (lokalna hemioterapija). 

  Kombinovana hemioradioterapija – i hemio i radioterapiju zarad poboljšanja ukupnog efekta. Ako se daje nakon operativnog lečenja, kojim smo uklonili kompletan tumor, naziva se adjuvantna terapija i služi da poboljša šanse za kompletno izlečenje. Ako se daje pre operacije naziva se neoadjuvantna terapija i služi da redukuje tumorsko tkivo i omogući hirurški zahvat.

 • Terapija laserom

 • Elektrokoagulacija

 

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net, ncrs.ac.rs,