Prvi lekarski pregled trudne žene – prvi trimestar trudnoće

 

 

Prvi lekarski pregled u trudnoći odgovara sistematskom pregledu i obuhvata, prema važećim Vodičima dobre kliničke prakse Republike Srbije, sledeće:

 • određivanje starosti trudnoće, po potrebi i ultrazvučnim pregledom (ukoliko nije poznat termin poslednje menstruacije);
 • određivanje termina porođaja po Negelovom pravilu (datum prvog dana poslednje menstruacije + godinu dana – 3 meseca + 7 dana);
 • uzimanje anamnestičkih podataka (porodična anamneza, lična – uključujući i alergiju na lekove, akušerska anamneza);
 • određivanje arterijske tenzije (AT) i telesne mase (TM);
 • palpatorni pregled štitne žlezde;
 • inspekcija donjih ekstremiteta na edeme i proširene vene;
 • klinički ginekološki pregled;
 • kolposkopski pregled i Papanikolau test (ukoliko nisu rađeni u poslednjih 6 meseci);
 • vaginalni sekret za određivanje stepena čistoće i po potrebi cervikalni bris na kulturu;
 • otvaranje i popunjavanje lista za kontrolu trudnoće i knjižice za majku i dete;
 • laboratorijski pregled: broj eritrocita, hemoglobin, glikemija, celokupni urin;
 • odrediti rizične grupe za gestacioni dijabetes melitus (GDM). Uraditi OGTT trudnicama iz rizične grupe
 • krvna grupa i Rh faktor;
 • svim trudnicama obezbediti dobrovoljno, poverljivo i besplatno savetovanje i testiranje na HIV;
 • preporučiti svim trudnicama pregled Nuhalne brazde (NT) ili kombinovani test na hromozomopatije (NTPAPP-Abeta HCG); ako se trudna žena javila na prvi pregled u poodmakloj trudnoći potrebno je odrediti i stav, položaj i smeštaj ploda i kontrolisati srčane tonove; u slučaju sumnje na visokorizičnu trudnoću upućivanje na konsultativni pregled na viši nivo ginekološke zdravstvene zaštite i/ili specijalistima drugih odgovarajućih medicinskih disciplina; davanje informacija, saveta, preporuka o načinu života tokom trudnoće (ishrana, higijena, fizička aktivnost, seksualno ponašanje, rizik na radnom mestu, putovanje, korišćenje lekova, pušenje i sl.);
 • procena radne sposobnosti.

Izvor: Vodiči dobre kliničke prakse, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (preuzeto sa sajta Ministarstvo zdravlja Republike Srbije)