Nodalna tahikardija – nastaje ubrzanim stvaranjem impulsa u AV nodusu

: frekvence 75-130/min (to je neparoksizmalni oblik), ako je frekvenca 130-220/min, onda se radi o “paroksizmalnom obliku”

  • Neparoksizmalni oblik: P-talas je ispred QRS-kompleksa koji je negativan, a PQ-interval je skraćen; QRS-kompleksi su normalnog trajanja. 
    Najčešće je uzrok intoksikacija digitalisom, miokarditis ili infarkt miokarda. 

    Terapija digitalisne intoksikacije podrazumeva ukidanje digitalisa, K; prokainamid

  • Paroksizmalni oblik: brzi ritam, preko 130/min; P-talas može biti i ispred i iza i u QRS-komplexu; Nastaje naglo i naglo se prekida. Redak je kod osoba bez kardijalnog oboljenja, najčešće se javlja kod: miokarditisa, srčane insuficijencije, koronarne bolesti, tireotoksikoze. 

    Terapija: verapamil, bete-blokatori i prokainamid

 

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,