Početkom oktobra meseca dodeljena je Nobelova nagrada za fiziologiju I medicinu dvojici naučnika (James Allison I Tasuku Honjo) za njihovo otrkiće u terapiji karcinoma negativnom inhibicijom imunske regulacije.

Ćelilje raka ubijaju milione ljudi svake godine I predstavljaju jedan od najvećih ljudskih izazova. Stimulacijom imunskog sistema u odbrani od ćelija raka ovogodišnji laureati su postavili potpuno nov koncept terapije karcinoma.

James P. Allison je istraživao dobro znan protein koji funkcioniše kao kočnica imunskog sistema. Uočio je da potencijal popuštanja kočnice I sledstveno prepuštanje našem imunskom sistemu napadanja karcinomskih ćelija. Paralelno s tim, Tasuku Honjo otkrio je protein imunskih ćelija te nakon pažljvih ispitivanja njegove funkcije, otkrio da takođe funkcioniše kao kočnica, ali sa drugačijim mehanizmom delovanja. Allison I Honjo su pokazali kako različite strategije u inhibiciji kočnica imunskog sistema mogu biti iskorišćene u tretmanu karcinoma.

Detaljnije o istraživanjima gore pomenutih naučnika možete naći na sajtu https://www.nobelprize.org