Endorektalni ultrazvuk se prvenstveno koristi za evaluaciju dubine invazije neoplastičnih lezija u rektum.

Normalan zid rektuma je u vidu petoslojne strukture. Ultrazvuk može da pouzdano diferencira većinu benignih polipa od invazivnih tumora, na osnovu integriteta submukoznog sloja. Ultrazvuk takođe može da razlikuje površne tumore T1-T2 od dubljih tumora T3-T4. Sveukupno, tačnost ultrazvuka u detekciji dubine invazije zida se kreće u rasponu između 81 i 94%. Ovaj modalitet takođe može da detektuje uvećane perirektalne limfne čvorove, što može da sugeriše metastaze u njima; tačnost detekcije patološki pozitivnih limfnih čvorova je 58 do 83%. Ultrazvuk se takođe može pokazati korisnim za ranu detekciju lokalnog rekurentnog javljanja nakon hirurgije.

Endoanalni ultrazvuk se koristi za evaluaciju slojeva analnog kanala. Unutrašnji analni sfinkter, spoljni analni sfinkter i puborektalni mišić se mogu diferencirati. Endoanalni ultrazvuk je naročito koristan u detekciji defekata sfinktera i za razlikovanje kontura složenih analnih fistula.

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net, pixabay.com