Napomena:
Zloćudni tumori primarne i označene lokalizacije (C00-C97), koji su navedeni, ili se podrazumevaju kao primarni, na označenim su mestima, sa izuzetkom limfnog, krvotvornog i srodnih tkiva.


 

C00 Zloćudni tumor usne
Neoplasma malignum labii

C00.0 Zloćudni tumor gornje usne, spoljne strane
Neoplasma malignum labii superioris externi

C00.1 Zloćudni tumor donje usne, spoljne strane
Neoplasma malignum labii inferioris externi

C00.2 Zloćudni tumor usne, spoljne strane, neoznačen
Neoplasma malignum labii externi, non specificatum

C00.3 Zloćudni tumor gornje usne, unutrašnje strane
Neoplasma malignum labii superioris interni

C00.4 Zloćudni tumor donje usne, unutrašnje strane
Neoplasma malignum labii inferioris interni

C00.5 Zloćudni tumor unutrašnje strane usne
Neoplasma malignum labii interni

C00.6 Zloćudni tumor spojnice usna
Neoplasma malignum commissurae labiorum

C00.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice usne
Neoplasma malignum limites labii transiens

C00.9 Zloćudni tumor usne, neoznačen
Neoplasma malignum labii, non specificatum

 

C01 Zloćudni tumor korena jezika
Neoplasma malignum radicis linguae

 

C02 Zloćudni tumor drugih delova jezika
Neoplasma malignum partium linguae aliarum

C02.0 Zloćudni tumor gornje površine jezika
Neoplasma malignum dorsi linguae

C02.1 Zloćudni tumor ivice jezika
Neoplasma malignum marginis linguae

C02.2 Zloćudni tumor donje površine jezika
Neoplasma malignum faciei linguae inferioris

C02.3 Zloćudni tumor prednje dve trećine jezika
Neoplasma malignum linguae, duorum trientium anteriorum

C02.4 Zloćudni tumor krajnika jezika
Neoplasma malignum tonsillae lingualis

C02.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice jezika
Neoplasma malignum linguae, limites transiens

C02.9 Zloćudni tumor jezika, neoznačen
Neoplasma malignum linguae, non specificatum

 

C03 Zloćudni tumor desni
Neoplasma malignum gingivae

C03.0 Zloćudni tumor gornjih desni
Neoplasma malignum gingivae superioris

C03.1 Zloćudni tumor donjih desni
Neoplasma malignum gingivae inferioris

C03.9 Zloćudni tumor desni, neoznačen
Neoplasma malignum gingivae, non specificatum

 

C04 Zloćudni tumor poda usta
Neoplasma malignum basis oris

C04.0 Zloćudni tumor prednjeg dela poda usta
Neoplasma malignum partis basis oris anterioris

C04.1 Zloćudni tumor bočnog dela poda usta
Neoplasma malignum partis basis oris lateralis

C04.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice poda usta
Neoplasma malignum limites basis oris transiens

C04.9 Zloćudni tumor poda usta, neoznačen
Neoplasma malignum basis oris, non specificatum

 

C05 Zloćudni tumor nepca
Neoplasma malignum palati

C05.0 Zloćudni tumor tvrdog nepca
Neoplasma malignum palati duri

C05.1 Zloćudni tumor mekog nepca
Neoplasma malignum palati mollis

C05.2 Zloćudni tumor resice
Neoplasma malignum uvulae

C05.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice nepca
Neoplasma malignum palati limites transiens

C05.9 Zloćudni tumor nepca, neoznačen
Neoplasma malignum palati, non specificatum

 

C06 Zloćudni tumor drugih delova usta
Neoplasma malignum partium oris aliarum

C06.0 Zloćudni tumor sluznice obraza
Neoplasma malignum mucosae buccae

C06.1 Zloćudni tumor predvorja usta
Neoplasma malignum vestibuli oris

C06.2 Zloćudni tumor retromolarnog prostora
Neoplasma malignum regionis retromoralis

C06.8 Zloćudni tumor koji prelazi druge delove usta
Neoplasma malignum partes oris alias transiens

C06.9 Zloćudni tumor usta, neoznačen
Neoplasma malignum oris, non specificatum

 

C07 Zloćudni tumor doušne pljuvačne žlezde
Neoplasma malignum glandulae paroticae

 

C08 Zloćudni tumor drugih velikih pljuvačnih žlezda
Neoplasma malignum glandularum salivarium majorum aliarum

C08.0 Zloćudni tumor podvilične pljuvačne žlezde
Neoplasma malignum glandulae submandibularis

C08.1 Zloćudni tumor podjezične pljuvačne žlezde
Neoplasma malignum glandulae sublingualis

C08.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice pljuvačnih žlezda
Neoplasma malignum glandularum salivarium, limites transiens

C08.9 Zloćudni tumor velike pljuvačne žlezde, neoznačen
Neoplasma malignum glandulae salivaris majoris, non specificatum

 

C09 Zloćudni tumor krajnika
Neoplasma malignum tonsillae

C09.0 Zloćudni tumor krajničke lože
Neoplasma malignum fossae tonsillaris

C09.1 Zloćudni tumor krajničkog stuba (prednjeg) (zadnjeg)
Neoplasma malignum columnae tonsillaris (anterioris) (posterioris)

C09.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice krajnika
Neoplasma malignum tonsillae, limites transiens

C09.9 Zloćudni tumor krajnika, neoznačen
Neoplasma malignum tonsillae, non specificatum

 

C10 Zloćudni tumor usno-ždrelnog dela usta
Neoplasma malignum oropharyngis

C10.0 Zloćudni tumor jamice poklopca grkljana
Neoplasma malignum valleculae epiglotticae

C10.1 Zloćudni tumor prednje strane poklopca grkljana
Neoplasma malignum epiglottidis, faciei anterioris

C10.2 Zloćudni tumor bočnog zida usno-ždrelne duplje
Neoplasma malignum oropharyngis, parietis lateralis

C10.3 Zloćudni tumor zadnjeg zida usno-ždrelne duplje
Neoplasma malignum oropharyngis, parietis posterioris

C10.4 Zloćudni tumor škržnog useka
Neoplasma malignum rimae branchialis

C10.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice usno-ždrelne duplje
Neoplasma malignum oropharyngis, limites transiens

C10.9 Zloćudni tumor usno-ždrelne duplje, neoznačen
Neoplasma malignum oropharyngis, non specificatum

 

C11 Zloćudni tumor nosnog dela ždrela
Neoplasma malignum nasopharyngis

C11.0 Zloćudni tumor gornjeg zida nosnog dela ždrela
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis superioris

C11.1 Zloćudni tumor zadnjeg zida nosnog dela ždrela
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis posterioris

C11.2 Zloćudni tumor bočnog zida nosnog dela ždrela
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis lateralis

C11.3 Zloćudni tumor prednjeg zida nosnog dela ždrela
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietes anterioris

C11.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice nosnog dela ždrela
Neoplasma malignum nasopharyngis, limites transiens

C11.9 Zloćudni tumor nosnog dela ždrela, neoznačen
Neoplasma malignum nasopharyngis, non specificatum

 

C12 Zloćudni tumor kruškolike jamice
Neoplasma malignum recessus piriformis

 

C13 Zloćudni tumor donjeg dela ždrela
Neoplasma malignum hypopharyngis

C13.0 Zloćudni tumor postkrikoidnog predela
Neoplasma malignum regionis postcricoidis

C13.1 Zloćudni tumor ariepiglotičkog nabora, donje strane ždrela
Neoplasma malignum plicae aryepiglotticae, faciei hypopharyngicae

C13.2 Zloćudni tumor zadnjeg zida donjeg dela ždrela
Neoplasma malignum parietis hypopharyngis posterioris

C13.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice donjeg dela ždrela
Neoplasma malignum hypopharyngis, limites transiens

C13.9 Zloćudni tumor donjeg dela ždrela, neoznačen
Neoplasma malignum hypopharyngis, non specificatum

 

C14 Zloćudni tumor usana, usta, ždrela i druge lokalizacije
Neoplasma malignum labii, oris et pharyngis loci anterius

C14.0 Zloćudni tumor ždrela, neoznačen
Neoplasma malignum pharyngis, non specificatum

C14.1 Zloćudni tumor grkljana i ždrela
Neoplasma malignum laryngopharyngis

C14.2 Zloćudni tumor Waldeyerovog limfnog prstena
Neoplasma malignum anuli lymphatici pharyngis Waldeyer

C14.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice usne, usta i ždrela
Neoplasma malignum labii, oris et pharyngis, limites transiens

 

C15 Zloćudni tumor jednjaka
Neoplasma malignum oesophagi

C15.0 Zloćudni tumor vratnog dela jednjaka
Neoplasma malignum oesophagi, partis cervicalis

C15.1 Zloćudni tumor grudnog dela jednjaka
Neoplasma malignum oesophagi, partis thoracalis

C15.2 Zloćudni tumor trbušnog dela jednjaka
Neoplasma malignum oesophagi, partis abdominalis

C15.3 Zloćudni tumor gornje trećine jednjaka
Neoplasma malignum oesophagi, trientis superioris

C15.4 Zloćudni tumor srednje trećine jednjaka
Neoplasma malignum oesphagi, trientis medii

C15.5 Zloćudni tumor donje trećine jednjaka
Neoplasma malignum oesophagi, trientis inferioris

C15.8 Zloćudni tumor donje trećine jednjaka
Neoplasma malignum oesophagi, limites transiens

C15.9 Zloćudni tumor jednjaka, neoznačen
Neoplasma malignum oesophagi, non specificatum

 

C16 Zloćudni tumor želuca
Neoplasma malignum gasteris

C16.0 Zloćudni tumor ulaznog dela želuca
Neoplasma malignum cardiae

C16.1 Zloćudni tumor dna želuca
Neoplasma malignum basis gastricae

C16.2 Zloćudni tumor tela želuca
Neoplasma malignum corporis gastrici

C16.3 Zloćudni tumor izlaznog dela želuca
Neoplasma malignum antri pylori

C16.4 Zloćudni tumor izlaznog vratnog dela želuca
Neoplasma malignum pylori

C16.5 Zloćudni tumor male krivine želuca
Neoplasma malignum curvaturae ventriculi minoris

C16.6 Zloćudni tumor velike krivine želuca
Neoplasma malignum curvaturae ventriculi majoris

C16.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice želuca
Neoplasma malignum ventriculi, limites transiens

C16.9 Zloćudni tumor želuca neoznačen
Neoplasma malignum ventriculi, non specificatum

 

C17 Zloćudni tumor tankog creva
Neoplasma malignum intestini tenuis

C17.0 Zloćudni tumor dvanaestopalačnog creva
Neoplasma malignum duodeni

C17.1 Zloćudni tumor tankog creva
Neoplasma malignum jejuni

C17.2 Zloćudni tumor usukanog creva
Neoplasma malignum ilei

C17.3 Zloćudni tumor Meckelovog špaga
Neoplasma malignum diverticuli Meckel

C17.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice tankog creva
Neoplasma malignum intestini tenuis, limites transiens

C17.9 Zloćudni tumor tankog creva, neoznačen
Neoplasma malignum intestini tenuis, non specificatum

 

C18 Zloćudni tumor debelog creva
Neoplasma malignum coli

C18.0 Zloćudni tumor slepog creva
Neoplasma malignum caeci

C18.1 Zloćudni tumor crvuljka
Neoplasma malignum appendicis vermifomis

C18.2 Zloćudni tumor uzlaznog dela debelog creva
Neoplasma malignum coli ascendentis

C18.3 Zloćudni tumor jetrinske krivine debelog creva
Neoplasma malignum flexurae coli hepaticae

C18.4 Zloćudni tumor poprečnog dela debelog creva
Neoplasma malignum coli transversi

C18.5 Zloćudni tumor slezinske krivine debelog creva
Neoplasma malignum flexurae coli lienalis

C18.6 Zloćudni tumor silaznog dela debelog creva
Neoplasma malignum coli descendentis

C18.7 Zloćudni tumor izvijenog dela debelog creva
Neoplasma malignum coli sigmoidis

C18.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice debelog creva
Neoplasma malignum coli, limites transiens

C18.9 Zloćudni tumor debelog creva, neoznačen
Neoplasma malignum coli, non specificatum

 

C19 Zloćudni tumor rektosigmoidnog spoja debelog creva
Neoplasma malignum juncturae coli rectosigmoidis

 

C20 Zloćudni tumor zadnjeg creva
Neoplasma malignum recti

 

C21 Zloćudni tumor čmara i čmarnog kanala
Neoplasma malignum ani et canalis analis

C21.0 Zloćudni tumor čmara, neoznačen
Neoplasma malignum ani, non specificatum

C21.1 Zloćudni tumor čmarnog kanala
Neoplasma malignum canalis analis

C21.2 Zloćudni tumor zone kloake
Neoplasma malignum zonae cloacae

C21.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice završnog creva, čmara i čmarnog kanala
Neoplasma malignum recti, ani et canalis analias limites

 

C22 Zloćudni tumor jetre i u žučnim kanalima
Neoplasma malignum hepatis et ductuum biliarium intrahepaticorum

C22.0 Karcinom-rak jetrinih ćelija
Carcinoma hepatocellulare

C22.1 Karcinom unutrašnjeg žučnog kanala
Carcinoma cholangiocellulare

C22.2 Zloćudni tumor hepatoblasta
Hepatoblastoma

C22.3 Sarkom zloćudni tumor vezivnog tkiva krvnih sudova jetre
Angiosarcoma hepatis

C22.4 Drugi sarkomi jetre
Sarcomata hepatis alia

C22.7 Drugi označeni karcinomi jetre
Carcinomata hepatis alia, specificata

C22.9 Zloćudni tumor jetre, neoznačen
Neoplasma malignum hepatis, non specificatum

 

C23 Zloćudni tumor žučne kese
Neoplasma malignum vesicae felleae

 

C24 Zloćudni tumor drugih delova žučnih kanala
Neoplasma malignum ductuum biliarium, partium aliarium

C24.0 Zloćudni tumor spoljnjeg žučnog kanala
Neoplasma malignum ductus biliaris extrahepatici

C24.1 Zloćudni tumor Vaterove ampule
Neoplasma malignum ampullae Vater

C24.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice žučnog puta
Neoplasma malignum tractus biliaris, limites transiens

C24.9 Zloćudni tumor žučnog puta, neoznačen
Neoplasma malignum tractus biliaris, non specificatum

 

C25 Zloćudni tumor gušterače
Neoplasma malignum pancreatis

C25.0 Zloćudni tumor glave gušterače
Neoplasma malignum capitis pancreatis

C25.1 Zloćudni tumor tela gušterače
Neoplasma malignum corporis pancreatis

C25.2 Zloćudni tumor repa gušterače
Neoplasma malignum caude pancreatis

C25.3 Zloćudni tumor kanala gušterače
Neoplasma malignum ductus pancreatici

C25.4 Zloćudni tumor žlezdanog dela gušterače
Neoplasma malignum pancreatis endocrini

C25.7 Zloćudni tumor drugih delova gušterače
Neoplasma malignum pancreatis, partium aliarium

C25.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice gušterače
Neoplasma malignum pancreatis, limites transiens

C25.9 Zloćudni tumor gušterače, neoznačen
Neoplasma malignum pancreatis, non specificatum

 

C26 Zloćudni tumor organa za varenje, nedovoljno određene lokalizacije
Neoplasma malignum organorum digestivorum, loci satis non definiti

C26.0 Zloćudni tumor crevnog puta, neoznačen
Neoplasma malignum tractus intestinalis, non specificatum

C26.1 Zloćudni tumor slezine
Neoplasma malignum lienis

C26.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice organa za varenje
Neoplasma malignum systematis digestivi, limites transiens

C26.9 Zloćudni tumor sistema za varenje, nedovoljno određene lokalizacije
Neoplazma malignum systematis digestivi, loci satis non definiti

 

C30 Zloćudni tumor nosne šupljine i srednjeg uva
Neoplasma malignum cavi nasi et auris mediae

C30.0 Zloćudni tumor šupljine nosa
Neoplasma malignum cavi nasi

C30.1 Zloćudni tumor srednjeg uva
Neoplasma malignum auris mediae

 

C31 Zloćudni tumor nosnih sinusa
Neoplasma malignum sinuum nasi

C31.0 Zloćudni tumor sinusa gornje vilice
Neoplasma malignum sinus maxillaris

C31.1 Zloćudni tumor sitastog sinusa
Neoplasma malignum sinus ethmoidalis

C31.2 Zloćudni tumor čeonog sinusa
Neoplasma malignum sinus frontalis

C31.3 Zloćudni tumor klinastog sinusa
Neoplasma malignum sinus sphenoidalis

C31.8 Zloćudni tumor nosnih sinusa koji prelazi granice sinusa
Neoplasma malignum sinuum nasi, limites transiens

C31.9 Zloćudni tumor nosnog sinusa, neoznačen
Neoplasma malignum sinus nasi, non specificatum

 

C32 Zloćudni tumor grkljana
Neoplasma malignum laryngis

C32.0 Zloćudni tumor glasnice
Neoplasma malignum giottidis

C32.1 Zloćudni tumor iznad glasnice
Neoplasma malignum supragiottidis

C32.2 Zloćudni tumor ispod glasnice
Neoplasma malignum subgiottidis

C32.3 Zloćudni tumor hrskavice grkljana
Neoplasma malignum cartilaginis laryngicae

C32.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice grkljana
Neoplasma malignum laryngis, limites transiens

C32.9 Zloćudni tumor grkljana, neoznačen
Neoplasma malignum laryngis, non specificatum

 

C33 Zloćudni tumor dušnika
Neoplasma malignum tracheae

 

C34 Zloćudni tumor dušnika i pluća
Neoplasma malignum bronchi et pulmonis

C34.0 Zloćudni tumor dušnika
Neoplasma malignum bronchi principalis

C34.1 Zloćudni tumor gornjeg režnja pluća
Neoplasma malignum pulmonis, lobi superioris

C34.2 Zloćudni tumor srednjeg režnja pluća
Neoplasma malignum pulmonis, lobi medii

C34.3 Zloćudni tumor donjeg režnja pluća
Neoplasma malignum pulmonis, lobi inferioris

C34.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice pluća
Neoplasma malignum pulmonis, limites transiens

C34.9 Zloćudni tumor dušnika i pluća, neoznačen
Neoplasma malignum bronchi et pulmonis, non specificatum

 

C37 Zloćudni tumor grudne žlezde
Neoplasma malignum thymi

 

C38 Zloćudni tumor srca, sredogruđa i poplućnice
Neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae

C38.0 Zloćudni tumor srca
Neoplasma malignum cordis

C38.1 Zloćudni tumor prednjeg sredogruđa
Neoplasma malignum mediastini anteriors

C38.2 Zloćudni tumor zadnjeg sredogruđa
Neoplasma malignum mediastini posterioris

C38.3 Zloćudni tumor sredogruđa, neoznačen
Neoplasma malignum mediastini, non specificatum

C38.4 Zloćudni tumor poplućnice
Neoplasma malignum pleurae

C38.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice srca, sredogruđa i poplućnice
Neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae, limites transiens

 

C39 Zloćudni tumor grudne duplje, druge lokalizacije
Neoplasma malignum cavitatis thoracis, loci alterius

C39.0 Zloćudni tumor gornjih disajnih puteva
Neoplasma malignum tractus respiratorii superiorus

C39.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice disajnih i grudnih organa
Neoplasma malignum organorum respiratoriorum et intrathoracallum, limites transiens

C39.9 Zloćudni tumor disajnih puteva, nepoznate lokalizacije
Neoplasma malignum tractus respiratorii, loci ignotae

 

C40 Zloćudni tumor kosti i zglobne hrskavice udova
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatum

C40.0 Zloćudni tumor lopatice i dugih kostiju ruke
Neoplasma malignum scapulae et ossium longorum extremitatis superioris

C40.1 Zloćudni tumor kratkih kostiju ruke
Neoplasma malignum ossium brevium extremitatis superioris

C40.2 Zloćudni tumor drugih kostiju noge
Neoplasma malignum ossium longorum extremitatis inferioris

C40.3 Zloćudni tumor kratkih kostiju noge
Neoplasma malignum ossium brevium extremitatis inferioris

C40.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice kosti i zglobne hrskavice udova
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatum,limites transiens

C40.9 Zloćudni tumor kosti i zglobne hrskavice udova,neoznačen
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatis,non specificatum

 

C41 Zloćudni tumor kosti i zglobne hrskavice druge lokalizacije
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli, loci alterius

C41.0 Zloćudni tumor kostiju lobanje i lica
Neoplazma malignum ossium cranii etfaciei

C41.1 Zloćudni tumor donje vilice
Neoplasma malignum mandibulae

C41.2 Zloćudni tumor kičmenog stuba
Neoplasma malignum columnae vertebralis

C41.3 Zloćudni tumor rebara, grudne i ključne kosti
Neoplasma malignum costarum, sterni et claviculae

C41.4 Zloćudni tumor kosti karlice, krsne i trtične kosti
Neoplasma malignum ossis pelvis, sacri et coccygis

C41.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice kosti i zglobne hrskavice
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli, limites transiens

C41.9 Zloćudni tumor kosti i zglobne hrskavice, neoznačen
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli, non specificatum

 

C43 Melanom – crni zloćudni tumor kože
Melanoma malignum cutis

C43.0 Melanom usne
Melanoma malignum labii oris

C43.1 Melanom očnog kapka, uključujući očni ugao
Melanoma malignum cutis palpebrae, canthum includens

C43.2 Melanom uha i spoljnog ušnog kanala
Melanoma malignum auris et meatus acustici externi

C43.3 Melanom drugih i neoznačenih delova lica
Melanoma malignum partium faciei aliarum et non specificatarum

C43.4 Melanom poglavine i vrata
Melanoma malignum capillitii et colii

C43.5 Melanom trupa
Melanoma malignum trunci

C43.6 Melanom ruke, uključujući rame
Melanoma malignum extremitatis superioris, refionem omae includens

C43.7 Melanom noge, uključujući predeo karlice
Melanoma malignum extremitatis inferioris, regionem coxae includens

C43.8 Melanom koji prelazi granice kože
Melanoma malignum cutis, limites transiens

C43.9 Melanom, neoznačen
Melanoma malignum, non specificatum

 

C44 Drugi zloćudni tumor kože
Neoplasma malignum cutis alius

C44.0 Zloćudni tumor kože usne
Neoplasma malignum cutis labii

C44.1 Zloćudni tumor kože očnog kapka, uključujući očni ugao
Neoplasma malignum cutis palpebrae, canthum includens

C44.2 Zloćudni tumor kože uha i spoljnog ušnog kanala
Neoplasma malignum cutis auris et meatus acustici externi

C44.3 Zloćudni tumor kože drugih i neoznačenih delova lica
Neoplasma malignum cutis, partium faciei aliarum et non specificatarum

C44.4 Zloćudni tumor kože poglavine i vrata
Neoplasma malignum cutis capillitii et colli

C44.5 Zloćudni tumor kože trupa
Neoplasma malignum cutis trunci

C44.6 Zloćudni tumor kože ruke, uključujući rame
Neoplasma malignum cutis extremitatis superioris, regionemomae includens

C44.7 Zloćudni tumor kože noge, uključujući predeo karlice
Neoplasma malignum cutis extremitatis inferioris, regionem coxae includens

C44.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice kože
Neoplasma malignum cutis, limites transiens

C44.9 Zloćudni tumor kože, neoznačen
Neoplasma malignum cutis, non specificatum

 

C45 Mezoteliom – zloćudni tumor ćelija mezotela
Mesothelioma

C45.0 Mezoteliom poplućnice
Mesothelioma pleurae

C45.1 Mezoteliom potrbušnice
Mesothelioma peritonaei

C45.2 Mezoteliom srčane kese
Mesothelioma pericardii

C45.7 Mezoteliom drugih lokalizaclja
Mesothelioma, locorum aliorum

C45.9 Mezotelioma, neoznačen
Mesothelioma, non specificatum

 

C46 Kaposijev sarkom – zloćudni tumor vezivnog tkiva
Sarcoma Kaposi

C46.0 Kaposijev sarkom kože
Sarcoma Kapose cutis

C46.1 Kaposijev sarkom mekog tkiva
Sarcoma Kaposi textus mollis

C46.2 Kaposijev sarkom nepca
Sarcoma Kaposi palati

C46.3 Kaposijev sarkom limfnih žlezda
Sarcoma Kaposi lymphoglandularum

C46.7 Kaposijev sarkom drugih lokalizacija
Sarcoma Kaposi, locorum aliorum

C46.8 Kaposijev sarkom više organa
Sarcoma Kaposi organorum multiplicium

C46.9 Kaposijev sarkom, neoznačen
Sarcoma Kaposi, non specificatum

 

C47 Zloćudni tumor perifernih živaca i autonomnog nervnog sistema
Neoplasma malignum nervorum periphericorum et systematis nervosi autonomi

C47.0 Zloćudni tumor perifernih živaca glave, lica i vrata
Neoplasma malignum nervorum periphericorum capitis, faciei et colli

C47.1 Zloćudni tumor perifernog živca ruke, uključujući rame
Neoplasma malignum nervi peripherici extremitatis superioris regionem omae includens

C47.2 Zloćudni tumor perifernog živca noge, uključujući predeo karlice
Neoplasma malignum nervi peripherici extremitatis inferioris, regionem coxae includens

C47.3 Zloćudni tumor perifernog živca grudnog koša
Neoplasma malignum nervi peripherici thoracis

C47.4 Zloćudni tumor perifernog živca trbuha
Neoplasma malignum nervi peripherici abdominis

C47.5 Zloćudni tumor perifernog živca karlice
Neoplasma malignum nervi peripherici pelvis

C47.6 Zloćudni tumor perifernog živca trupa, neoznačen
Neoplasma malignum nervi peripherici trunci, non specificatum

C47.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice perifernog živca i autonomnog nervnog sistema
Neoplasma malignum nervi peripherici et systematis nervosi autonomi, limites transiens

C47.9 Zloćudni tumor perifernog živca i autonomnog nervnog sistema, neoznačen
Neoplasma malignum nervi peripherici et systematis nervosi autonomi, non specificatum

 

C48 Zloćudni tumor potrbušnice i njene pozadine
Neoplasma malignum peritonaei et retroperitonaei

C48.0 Zloćudni tumor iza potrbušnice
Neoplasma malignum retroperitonaei

C48.1 Zloćudni tumor označenih delova potrbušnice
Neoplasma malignum peritonaei, partium specificatarum

C48.2 Zloćudni tumor potrbušnice, neoznačen
Neoplasma malignum peritonaei, non specificatum

C48.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice potrbušnice i njene pozadine
Neoplasma malignum peritonaei retroperitonaei, limites transiens

 

C49 Zloćudni tumor drugog vezivnog i mekog tkiva
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis alterius

C49.0 Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva glave, lica i vrata
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis capitis, faciei et colli

C49.1 Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva ruke, uključujući rame
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis extremitatis superioris, regionem omae includens

C49.2 Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva noge, uključujući predeo karlice
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis extremitatis inferioris, regionem coxae includens

C49.3 Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva grudnog koša
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis thoracis

C49.4 Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva trbuha
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis abdominis

C49.5 Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva karlice
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis pelvis

C49.6 Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva trupa, neoznačen
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis trunci, non specificatum

C49.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice vezivnog i mekog tkiva
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis, limites transiens

C49.9 Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva, neoznačen
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis, non specificatum

 

C50 Zloćudni tumor dojke
Neoplasma malignum mammae

C50.0 Zloćudni tumor bradavice i koluta bradavice
Neoplasma malignum papillae et areolae

C50.1 Zloćudni tumor središnjeg dela dojke
Neoplasma malignum mammae, partis et areolae

C50.2 Zloćudni tumor gornjeg unutrašnjeg kvadranta dojke
Neoplasma malignum mammae, quadrantis superomedialis

C50.3 Zloćudni tumor donjeg unutrašnjeg kvadranta dojke
Neoplasma malignum mammae, quadrantis inferomedialis

C50.4 Zloćudni tumor gornjeg spoljašnjeg kvadranta dojke
Neoplasma malignum mammae, quadrantis superolateralis

C50.5 Zloćudni tumor donjeg spoljašnjeg kvadranta dojke
Neoplasma malignum mammae, guadrantis inferolateralis

C50.6 Zloćudni tumor pazušnog dela dojke
Neoplasma malignum mammae, processus axillaris

C50.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice dojke
Neoplasma malignum mammae, limites transiens

C50.9 Zloćudni tumor dojke, neoznačen
Neoplasma malignum mammae, non specificatum

 

C51 Zloćudni tumor stidnice
Neoplasma malignum vulvae

C51.0 Zloćudni tumor velikih usana stidnice
Neoplasma malignum labii majoris

C51.1 Zloćudni tumor malih usana stidnice
Neoplasma malignum labii minoris

C51.2 Zloćudni tumor dražice stidnice
Neoplasma malignum clitoridis

C51.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice stidnice
Neoplasma malignum vulvae, limites transiens

C51.9 Zloćudni tumor stidnice, neoznačen
Neoplasma malignum vulvae, non specificatum

 

C52 Zloćudni tumor usmine
Neoplasma malignum vaginae

 

C53 Zloćudni tumor grlića materice
Neoplasma malignum cervicis uteri

C53.0 Zloćudni tumor unutrašnjosti grlića materice
Neoplasma malignum endocervicis uteri

C53.1 Zloćudni tumor spoljnjeg dela grlića materice
Neoplasma malignum exacervicis uteri

C53.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice grlića materice
Neoplasma malignum cervicis, limites uteri transiens

C53.9 Zloćudni tumor grlića materice, neoznačen
Neoplasma malignum cervicis uteri, non specificatum

 

C54 Zloćudni tumor tela materice
Neoplasma malignum corporis uteri

C54.0 Zloćudni tumor suženog dela materice
Neoplasma malignum isthmi uteri

C54.1 Zloćudni tumor sluznice materice
Neoplasma malignum endometrii

C54.2 Zloćudni tumor mišića materice
Neoplasma malignum myometrii

C54.3 Zloćudni tumor dna materice
Neoplasma malignum basis uteri

C54.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice tela materice
Neoplasma malignum corporis, limites uteri transiens

C54.9 Zloćudni tumor tela materice, neoznačen
Neoplasma malignum corporis uteri, non specificatum

 

C55 Zloćudni tumor materice,neoznačenog dela
Neoplasma malignum uteri, partis non specificatae

 

C56 Zloćudni tumor jajnika
Neoplasma malignum ovarii

 

C57 Zloćudni tumor drugih neoznačenih ženskih polnih organa
Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum aliorum, non specificatorum

C57.0 Zloćudni tumor jajavoda
Neoplasma malignum tubae Fallopii

C57.1 Zloćudni tumor široke veze materice
Neoplasma malignum ligamenti lati uteri

C57.2 Zloćudni tumor okrugle veze materice
Neoplasma malignum ligamenti teretis uteri

C57.3 Zloćudni tumor okomateričnog tkiva
Neoplasma malignum parametrii

C57.4 Zloćudni tumor pripoja materice, neoznačen
Neoplasma malignum adnexorum uteri, non specificatum

C57.7 Zloćudni tumor drugih označenih ženskih polnih organa
Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum aliorum, specificatorum

C57.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice ženskih polnih organa
Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum, limites transiens

C57.9 Zloćudni tumor ženskog polnog organa, neoznačen
Neoplasma malignum organi genitalii feminini, non specificatum

 

C58 Zloćudni tumor posteljice materice
Neoplasma malignum placentae

 

C60 Zloćudni tumor uda
Neoplasma malignum penis

C60.0 Zloćudni tumor navlake uda
Neoplasma malignum preputii

C60.1 Zloćudni tumor glavića uda
Neoplasma malignum glandis penis

C60.2 Zloćudni tumor tela uda
Neoplasma malignum corporis penis

C60.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice uda
Neoplasma malignum penis, limites transiens

C60.9 Zloćudni tumor uda, neoznačen
Neoplasma malignum penis, non specificatum

 

C61 Zloćudni tumor kestenjače
Neoplazma malignum prostatae

 

C62 Zloćudni tumor semenika
Neoplasma malignum testis

C62.0 Zloćudni tumor nespuštenog semenika
Neoplasma malignum testis ectopici

C62.1 Zloćudni tumor spuštenog semenika
Neoplasma malignum testis scrotalis

C62.9 Zloćudni tumor semenika, neoznačen
Neoplasma malignum testis, non specificatum

 

C63 Zloćudni tumor drugih neoznačenih muških polnih organa
Neoplasma malignum organorum genitaliorum masculinorum aliorum, non specificatorum

C63.0 Zloćudni tumor pasemenika
Neoplasma malignum epididymidis

C63.1 Zloćudni tumor semene vrpce
Neoplasma malignum funiculi spermatici

C63.2 Zloćudni tumor mošnice
Neoplasma malignum scroti

C63.7 Zloćudni tumor drugih označenih muških polnih organa
Neoplasma malignum organorum genitaliorum masculinorum specificatorum, aliorum

C63.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice muških polnih organa
Neoplasma malignum organorum genitaliorum masculinorum, limites transiens

C63.9 Zloćudni tumor muškog polnog organa, neoznačen
Neoplasma malignum organi genitalii masculini, non specificatum

 

C64 Zloćudni tumor bubrega,izuzev karlice bubrega
Neoplasma malignum renis, pelvem renalem excludens

 

C65 Zloćudni tumor karlice bubrega
Neoplasma malignum pelvis renalis

 

C66 Zloćudni tumor mokraćnog kanala iz bubrega
Neoplasma malignum ureteris

 

C67 Zloćudni tumor mokraćne bešike
Neoplasma malignum vesciae urinariae

C67.0 Zloćudni tumor trougla mokraćne bešike
Neoplasma malignum trigoni vesicae urinarie

C67.1 Zloćudni tumor dna mokraćne bešike
Neoplasma malignum basis vesicae urinarie

C67.2 Zloćudni tumor bočnog zida mokraćne bešike
Neoplasma malignum vesicae urinariae, parietis lateralis

C67.3 Zloćudni tumor prednjeg zida mokraćne bešike
Neoplasma malignum urinariae anterioris, parietis vesicae

C67.4 Zloćudni tumor zadnjeg zida mokraćne bešike
Neoplasma malignum vesicae urinariae, parietis posterioris

C67.5 Zloćudni tumor vrata mokraćne bešike
Neoplasma malignum colli vesicae urinarie

C67.6 Zloćudni tumor ušća mokraćnog kanala u bubreg
Neoplasma malignum ostii ureteris

C67.7 Zloćudni tumor urahusa
Neoplasma malignum urachi

C67.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice mokraćne bešike
Neoplasma malignum vesicae urinariae, limites transiens

C67.9 Zloćudni tumor mokraćne bešike, neoznačen
Neoplasma malignum vesicae urinariae, non specificatum

 

C68 Zloćudni tumor drugih neoznačenih organa za mokrenje
Neoplasma malignum organorum urinariorum aliorum, non specificatorum

C68.0 Zloćudni tumor mokraćnog kanala iz mokraćne bešike
Neoplasma malignum urethrae

C68.1 Zloćudni tumor parauretralne žlezde
Neoplasma malignum glandulae paraurethralis

C68.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice mokraćnih organa
Neoplasma malignum organorum urinariorum,limites transiens

C68.9 Zloćudni tumor mokraćnog organa, neoznačen
Neoplasma malignum organi urinarii, non specificatum

 

C69 Zloćudni tumor oka i pripojaka oka
Neoplasma malignum oculi et adnexorum oculi

C69.0 Zloćudni tumor vežnjače
Neoplasma malignum conjunctivae

C69.1 Zloćudni tumor rožnjače
Neoplasma malignum corneae

C69.2 Zloćudni tumor mrežnjače
Neoplasma malignum retinae

C69.3 Zloćudni tumor sudovnjače
Neoplasma malignum chorioideae

C69.4 Zloćudni tumor zrakastog tela oka
Neoplasma malignum corporis cillaris oculi

C69.5 Zloćudni tumor suzne žlezde i suznog kanala
Neoplasma malignum glandulae et ductus lacrimalis

C69.6 Zloćudni tumor očne duplje
Neoplasma malignum orbitae

C69.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice oka oka i pripojaka
Neoplasma malignum oculi et adnexorum,limites transiens

C69.9 Zloćudni tumor oka, neoznačen
Neoplasma malignum oculi, non specificatum

 

C70 Zloćudni tumor moždanica
Neoplasma malignum meningium

C70.0 Zloćudni tumor moždanih opni mozga
Neoplasma malignum meningium cerebri

C70.1 Zloćudni tumor opni kičmene moždine
Neoplasma malignum meningium spinalium

C70.9 Zloćudni tumor moždanica, neoznačen
Neoplasma malignum meningium, non specificatum

 

C71 Zloćudni tumor mozga
Neoplasma malignum cerebri

C71.0 Zloćudni tumor mozga, osim režnjeva i komora
Neoplasma malignum cerebri, lobos et ventriculos excludens

C71.1 Zloćudni tumor čeonog režnja mozga
Neoplasma malignum cerebri, lobi frontalis

C71.2 Zloćudni tumor slepoočnog režnja mozga
Neoplasma malignum cerebri, lobi temporalis

C71.3 Zloćudni tumor temenog režnja mozga
Neoplasma malignum cerebri, lobi parietalis

C71.4 Zloćudni tumor potiljačnog režnja mozga
Neoplasma malignum cerebri, lobi occipitalis

C71.5 Zloćudni tumor komore mozga
Neoplasma malignum cerebri intraventriculare

C71.6 Zloćudni tumor malog mozga
Neoplasma malignum cerebelli

C71.7 Zloćudni tumor moždanog stabla
Neoplasma malignum trunci encephali

C71.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice mozga
Neoplasma malignum cerebri, limites transiens

C71.9 Zloćudni tumor mozga, neoznačen
Neoplasma malignum cerebri, non specificatum

 

C72 Zloćudni tumor kičmene moždine, lobanjskih živaca i drugih delova centralnog nervnog sistema
Neoplasma malignum medullae spinalis, nervorum cranialium et partium system nervosi centralis aliorum

C72.0 Zloćudni tumor kičmene moždine
Neoplasma malignum medullae spinalis

C72.1 Zloćudni tumor krajnjeg dela kičmene moždine, “konjskog repa”
Neoplasma malignum caudae equinae

C72.2 Zloćudni tumor živca za miris
Neoplasma malignum nervi olfactorii

C72.3 Zloćudni tumor očnog živca
Neplasma malignum nervi optici

C72.4 Zloćudni tumor živca za sluh
Neoplasma malignum nervi acustici

C72.5 Zloćudni tumor ostalih lobanjskih živaca
Neoplasma malignum nervorum craniallum,aliorum

C72.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice mozga i drugih delova centralnog nervnog sistema
Neoplasma malignum cerebri et partium systematis nervosi centralis aliarum,limites transiens

C72.9 Zloćudni tumor centralnog nervnog sistema, neoznačen
Neoplasma malignum systematis nervosi centralis non specificatum

 

C73 Zloćudni tumor štitaste žlezde
Neoplasma malignum glandulae thyreoideae

 

C74 Zloćudni tumor nadbubrežne žlezde
Neoplasma malignum glandulae suprarenalis

C74.0 Zloćudni tumor kore nadbubrežne žlezde
Neoplasma malignum glandulae suprarenalis, corticis

C74.1 Zloćudni tumor srži nadbubrežne žlezde
Neoplasma malignum glandulae suprarenalis, medullae

C74.9 Zloćudni tumor nadbubrežne žlezde, neoznačen
Neoplasma malignum glandulae suprarenalis, non specificatum

 

C75 Zloćudni tumor drugih endokrinih žlezda i srodnih struktura
Neoplasma malignum glandulae endocrinae aliae et structurarum affinium

C75.0 Zloćudni tumor paraštitaste žlezde
Neoplasma malignum glandulae parathyreoideae

C75.1 Zloćudni tumor hipofize
Neoplasma malignum hypophysis

C75.2 Zloćudni tumor moždanoždrelnog kanala
Neoplasma malignum ductus craniopharyngici

C75.3 Zloćudni tumor epifize
Neoplasma malignum corporis pinealis

C75.4 Zloćudni tumor karotidnog telašca
Neoplasma malignum corporis carotici

C75.5 Zloćudni tumor aortičnog telašca i drugih paraganglija
Neoplasma malignum corporis aortici et paragangliorum aliorum

C75.8 Zloćudni tumor više žlezda, neoznačen
Neoplasma malignum pluriglandulare, non specificatum

C75.9 Zloćudni tumor žlezde sa unutrašnjim lučenjem, neoznačen
Neoplasma malignum glandulae endocrinae, non specificatum

 

C76 Zloćudni tumor drugih lokalizacija
Neoplasma malignum, locorum aliorum

C76.0 Zloćudni tumor glave, lica i vrata
Neoplasma malignum capitis, faciei et colli

C76.1 Zloćudni tumor gridnog koša
Neoplasma malignum thoracis

C76.2 Zloćudni tumor trbuha
Neoplasma malignum abdominis

C76.3 Zloćudni tumor karlice
Neoplasma malignum pelvis

C76.4 Zloćudni tumor ruke
Neoplasma malignum extremitatis superioris

C76.5 Zloćudni tumor noge
Neoplasma malignum extremitatis inferioris

C76.7 Zloćudni tumor druge lokalizacije
Neoplasma malignum, loci aterius

C76.8 Zloćudni tumor koji prelazi granice drugih lokalizacija
Neoplasma malignum, locorum aliorum,limites transiens

 

C77 Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova
Neoplasma malignum lymphonodorum metastaticum

C77.0 Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova glave, lica i vrata
Neoplasma malignum lymphonodorum capitis,faciei et colli

C77.1 Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova grudnog koša
Neoplasma malignum lymphonodorum thoracalium metastaticum

C77.2 Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova trbuha
Neoplasma malignum lymphonodorum abdominalium metastaticum

C77.3 Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova pazušne jame i ruke
Neoplasma malignum lymphonodorum axillarium et extremitatis superioris metastaticum

C77.4 Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova prepone i noge
Neoplasma malignum lymphonodorum inquinalium et extremitatis inferioris metastaticum

C77.5 Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova karlice
Neoplasma malignum lymphonodorum pelvis metastaticum

C77.8 Sekundarni zloćudni tumor više limfnih čvorova
Neoplasma malignum lymphonodorum metastaticum,locorum muitipilicium

C77.9 Sekundarni zloćudni tumor limfnog čvora, neoznačen
Neoplasma malignum lymphonodi metastaticum,non specificatum

 

C78 Sekundarni zloćudni tumor organa za disanje i organa za varenje
Neoplasma malignum organorum respiratorium et organorum digestivorum metastaticum

C78.0 Sekundarni zloćudni tumor pluća
Neoplasma malignum pulmonis metastaticum

C78.1 Sekundarni zloćudni tumor sredoguđa
Neoplasma malignum mediastini metastaticum

C78.2 Sekundarni zloćudni tumor porebrice
Neoplasma malignum pleurae metastaticum

C78.3 Sekundarni zloćudni tumor drugih organa za disanje
Neoplasma malignum organorum respiratorium aliorum metastaticum

C78.4 Sekundarni zloćudni tumor tankog creva
Neoplasma malignum intestini tenuis metastaticum

C78.5 Sekundarni zloćudni tumor debelog i završnog creva
Neoplasma malignum coli et recti metastaticum

C78.6 Sekundarni zloćudni tumor potrbušnice i iza nje
Neoplasma malignum peritonaei et retroperitonaei metastaticum

C78.7 Sekundarni zloćudni tumor jetre
Neoplasma malignum hepatis metastaticum

C78.8 Sekundarni zloćudni tumor drugih organa za varenje
Neoplasma malignum organorum digestivorum aliorum metastaticum

 

C79 Sekundarni zloćudni tumor drugih lokalizacija
Neoplasma malignum metastaticum,locorum aliorum

C79.0 Sekundarni zloćudni tumor bubrega i karlice bubrega
Neoplasma malignum renis et pelvis renalis metastaticum

C79.1 Sekundarni zloćudni tumor mokraćne bešike i drugih neoznačenih organa za mokrenje
Neoplasma malignum, vesicae urinariae et organorum urinariorum aliorum, non specificate metastaticum

C79.2 Sekundarni zloćudni tumor kože
Neoplasma malignum cutis metastaticum

C79.3 Sekundarni zloćudni tumor mozga i moždanice
Neoplasma malignum cerebri et meningium cerebri metastaticum

C79.4 Sekundarni zloćudni tumor drugih delova nervnog sistema
Neoplasma malignum partium sistematis nervosi aliarum metastaticum

C79.5 Sekundarni zloćudni tumor kosti i koštane srži
Neoplasma malignum ossis et medullae ossium metastaticum

C79.6 Sekundarni zloćudni tumor jajnika
Neoplasma malignum ovarii metastaticum

C79.7 Sekundarni zloćudni tumor nadbubrežne žlezde
Neoplasma malignum glandulae suprarenalis metastaticum

C79.8 Sekundarni zloćudni tumor drugih označenih lokaliza
Neoplasma malignum metastaticum,locorum aliorum specificatorum

 

C80 Zloćudni tumor bez označene lokalizacije
Neoplasma malignum, sine loco specificato

 

C81 Hodgkinova bolest – zloćudni tumor limfnog tkiva
Morbus Hodgkin

C81.0 Hodgkinova bolest, limfocitna predominacija
Lymphoma Hodgkin, praedominatio lymphocytica

C81.1 Hodgkiniva bolest, sklerozirajući čvorovi
Lymphoma Hodgkin, sclerosis nodularis

C81.2 Hodgkiniva bolest, mešane ćelije
Lymphoma Hodgkin, cellulae mixtae

C81.3 Hodgkinova bolest, limfocitna iscrpljenost
Lymphoma Hodgkin, depletio lymphocytica

C81.7 Druga Hodgkinova bolest
Morbus Hodgkin alius

C81.9 Hodgkinova bolest, neoznačena
Morbus Hodgkin, non specificatus

 

C82 Folikularni ne-Hodgkinov limfom-zloćudni tumor
Lymphoma non-Hodgkin folliculare

C82.0 Folikularni ne-Hodgkinov limfom malih ćelija sa usečenim jedrima
Lymphoma non-Hodgkin folliculare cellularum parvarum cum nucleis incisis

C82.1 Folikularni ne-Hodgkinov limfom mešovitih ćelija sa usečenim jedrima
Lymphoma non-Hodgkin folliculare cellularum mixtarum cum nucleis incisis

C82.3 Folikularni ne-Hodgkinov limfom velikih ćelija
Lymphoma non-Hodgkin folliculare cellularum magnarum

C82.7 Drugi folikularni ne-Hodgkinov limfomi
Lymphomata non-Hodgkin folicularia allia

C82.9 Folikularni ne-Hodgkinov limfom, neoznačen
Lymphoma non-Hodgkin folliculare, non specificatum

 

C83 Difuzni ne-Hodgkinov limfom – zloćudni tumor limfnog tkiva
Lymphoma non-Hodgkin diffusum

C83.0 Difuzni ne-Hodgkinov limfom malih ćelija
Lymphoma non-Hodgkin cellularum parvarum diffusum

C83.1 Difuzni ne-Hodgkinov limfom malih ćelija sa usečenim jedrima
Lymphoma non-Hodgkin cellularum parvarum diffusum cum nucleis incisis

C83.2 Difuzni ne-Hodgkinov limfom mešovitih ćelija
Lymphoma non-Hodgkin cellularum mixtarum diffusum

C83.3 Difuzni ne-Hodgkinov limfom velikih ćelija
Lymphoma non-Hodgkin cellularum mixtarum diffusum

C83.4 Difuzni ne-Hodgkinov imunoblastni limfom
Lymphoma non-Hodgkin immunoblasticum diffusum

C83.5 Difuzni ne-Hodgkinov limfoblastni limfom
Lymphoma non-Hodgkin lymphoblasticum diffusum

C83.6 Difuzni ne-Hodgkinov nediferencirani limfom
Lymphoma non-Hodgkin non differentiatum diffusum

C83.7 Burkitov tumor
Tumor Burkitt

C83.8 Drugi difuzni ne-Hodgkinovi limfomi
Lymphomata non-Hodgkin diffusa alia

C83.9 Difuzan ne-Hodgkinov limfom, neoznačen
Lymphoma non-Hodgkin diffusum, non specificatum

 

C84 Periferni i kožni limfomi T-ćelija
Lymphomata T-cellularum peripherica et cutanea

C84.0 Fungoidna mikoza
Mycosis fungoides

C84.1 Sezarijev sindrom
Syndroma Sezary

C84.2 Limfom T-zona
Lymphoma T-zonarum

C84.3 Limfomepileoidni limfom
Lymphoma lymphoepitheloides

C84.4 Periferni limfom T-ćelija
Lymphoma T-cellularum periphericum

C84.5 Drugi i neoznačeni limfomi ćelija
Lymphornata T-cellularum alia et non specificata

 

C85 Drugi i neoznačeni ne-Hodgkinovi limfomi
Lymphomata non-Hodgkin alia et non specificata

C85.0 Maligni tumor limfnog tkiva
Lymphosarcoma

C85.1 Tumor limfnog tkiva B ćelija, neoznačen
Lymphoma B cellularum, non specificatum

C85.7 Drugi označeni ne-Hodgkinovi limfomi
Lymphomata non-Hodgkin speciileata alia

C85.9 Ne-Hodgkinovi limfom, neoznačen
Lymphoma non-Hodgkin, non specificatum

 

C88 Zloćudni imunoproliforativne bolesti
Morbi maligni imunoproliferativi

C88.0 Waldenstromova makroglobulinemija
Macroglobulinaemia Waldenstrom

C88.1 Bolest teških lanaca alfa
Morbus Alpha catenarum gravium

C88.2 Bolest teških lanaca gama
Morbus gama catenarum gravium

C88.3 Imunopraliferativna bolest tankog creva
Morbus intestini tenuis immunoproliferativus

C88.7 Druge zloćudne imunoproliferativne bolesti
Morbi maligni imunoprolierativi alii

C88.9 Zloćudna imunoproliferativna bolest, neoznačena
Morbus malignus immunoproliferativus, non specificatus

 

C90 Multipli mijelom i drugi zloćudni tumori plazma-ćelija
Myeloma multiplex et neoplasmata maligna plasma – cellularum

C90.0 Mljelom višestruke lokalizacije
Myeloma multiplex

C90.1 Leukemija plazma-ćelija
Leucaemia plasmocytica

C90.2 Plazmocitom van koštane srži
Plasmocytoma extrameduliare

 

C91 Leukemija limfoidnih ćelija krvi – zloćudna bolest krvi
Leucaemia lymphoides

C91.0 Akutna leukemija limfoblastnih ćelija
Leucaemia lymphoblastica acuta

C91.1 Hronična leukemija limfocita
Leucaemia lymphocytica chronica

C91.2 Subakutna leukemija limfocita
Leucaemia lymphocytica subacuta

C91.3 Leukemija prolimfocita
Leucaemia prolymphocytica

C91.4 Leukemija vlasastih ćelija
Leucaemia “hairy-cell”

C91.5 Leukemija T-ćelija odraslog
Leucaemia T-cellularum adulti

C91.7 Druga limfoidna leukemija
Leucaemia lymphoides alia

C91.9 Limfoidna leukemija, neoznačena
Leucaemia lymphoides, non specificata

 

C92 Mijeloidna leukemija – zloćudna bolest mijeloidnih ćelija krvi
Leucaemia myeloides

C92.0 Akutna mijeloidna leukemija
Leucaemia myeloides acuta

C92.1 Hronična mijeloidna leukemija
Leucaemia myeloides chronica

C92.2 Hronična atipična mijeloidna leukemija BCR/ABL
Leucaemia myeloides chronica atypica, BCR/ABL – negativum

C92.3 Mijeloidni sarkom
Sarcom myeloides

C92.4 Akutna promijolocitna leukemija
Leucaemia promyelocytica acuta

C92.5 Akutna monomijelocitna leukemija
Leucaemia myelomonocytica acuta

C92.7 Druga mijeloidna leukemija
Leucaemia myeloides alia

C92.9 Mijeloidna leukemija, neoznačena
Leucaemia myeloides, non specificati

 

C93 Monocitna leukemija – zloćudna bolest monocitnih ćelija krvi
Leucaemia monocytica

C93.0 Akutna monocitna leukemija
Leucaemia monocytica acuta

C93.1 Hronična monocitna leukemija
Leucaemia monocytica chronica

C93.2 Subakutna monocitna leukemija
Leucaemia monocytica subacuta

C93.7 Druga monocitna leukemija
Leucaemia monocytica alia

C93.9 Monocitna leukemija, neoznačena
Leucaemia monocytica, non specificata

 

C94 Druge leukemije označenih tipova ćelija krvi
Leucaemiae typorum cellularium aliorum, specificatorum

C94.0 Akutna eritremija i eritroleukemija
Erythraemia acuta et erythroleucaemia

C94.1 Hronična eritremija
Erythraemia chronica

C94.2 Akutna megakariablastna leukemija
Leucaemia megacaryoblastica acuta

C94.3 Mastocitna leukemija
Leucaemia mastocytica

C94.4 Akutna panmijeloza
Panmyelosis acuta

C94.5 Akutna mijelofibroza
Myelofibrosis acuta

C94.7 Druga označena leukemija
Leucaemiae aliae, specificatae

 

C95 Leukemija – zloćudna bolest neoznačenog tipa ćelija krvi
Leucaemia typi cellularum non specificati

C95.0 Akutna leukemija neoznačenog tipa ćelija
Leucaemia typi cellularum non specificati acuta

C95.1 Hronična leukemija neoznačenog tipa ćelija
Leucaemia cellularum typi non specificati chronica

C95.2 Subakutna leukemija neoznačenog tipa ćelija
Leucaemia cellularum typi non specificati subacuta

C95.7 Druga leukemija neoznačenog tipa ćelija
Leucaemia cellularum typi non specificati, alia

C95.9 Leukemija, neoznačena
Leucaemia, non specificata

 

C96 Drugi zloćudni tumori limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva
Neoplasmata maligna textus lymphoidis, haematopoietici et textuum affinium alia

C96.0 Letterer-Siwoova bolest
Morbus Letterer-Siwe

C96.1 Zloćudna histiocitoza
Histiocytosis maligna

C96.2 Zloćudni tumor mast-ćelija (labrocita)
Tumor mastocyticus malignus

C96.3 Pravi histiocitni limfom
Lymphoma histiocyticum verum

C96.7 Drugi označeni zloćudni tumori limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva
Neoplasma malignum textus lymphoidis, hematopoietici et textnum affinium, specificata alia

C96.9 Zloćudni tumori limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva, neoznačen
Neoplasma malignum textus lymphoidie, hematopoietici et textuum affinium, non specificatum

 

C97 Zloćudni tumori više nezavisnih primarnih lokalizacija
Neoplasmata maligna, locorum independentium (primariorum) multiplicium