Site icon Svet Medicine

B15-B19 Zapaljenja jetre izazvana virusima

Napomena:
Koristiti dodatne šifre (Grupa XX) za identifikaciju uzroka kod posttransfuzionog hepatitisa

Isključuje se:


 

B15 Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom A
Hepatitis acuta A

B15.0 Akutno zapaljenje jetre sa hepatičkom komom,uzrokovano virusom A
Hepatitis A cum comate hepatico

B15.9 Akutno zapaljenje jetre bez hepatičke kome,uzrokovano virusom A
Hepatitis A sine comate hepatico

 

B16 Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom B
Hepatitis acuta B

B16.0 Akutno zapaljenje jetre sa hepatičkom komom,uzrokovano virusom B sa delta agensom (koinfekcija)
Hepatitis acuta B cum delta agente (coinfectio),cum comate hepatico

B16.1 Akutno zapaljenje jetre bez hepatičke kome ,uzrokovano virusom B sa delta agensom
Hepatitis acuta B cum delta agente,sine comate hepatico

B16.2 Akutno zapaljenje jetre sa hepatičkom komom,uzrokovano virusom B bez delta agensa
Hepatitis acuta B sine delta agente,cum comate hepatico

B16.9 Akutno zapaljenje jetre i bez hepatičke kome,uzrokovano virusom B bez delta agensa
Hepatitis acuta B sine delta agente et sine comate hepatico

 

B17 Druga akutna zapaljenja jetre uzrokovana virusima
Hepatitis viralis acuta alia

B17.0 Akutna delta superinfekcija nosioca hepatitisa B bez povrede jetre
Infectio delta agente acuta in B antigenaemia sine laesione hepatis

B17.1 Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom C
Hepatitis acuta C

B17.2 Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom E
Hepatitis acuta E

B17.8 Drugo označeno akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom
Hepatitis viralis alia, specificata

 

B18 Hronična zapaljenja jetre uzrokovana virusima
Hepatitis viralis chronica

B18.0 Hronično zapaljenje jetre uzrokovano virusom B sa delta agensom
Hepatitis viralis chronica B cum delta agente

B18.1 Hronično zapaljenje jetre uzrokovano virusom B bez delta agensa
Hepatitis viralis chronica B sine delta agente

B18.2 Hronično zapaljenje jetre uzrokovano virusom C
Hepatitis viralis chronica C

B18.8 Druga hronična zapaljenja jetre uzrokovana virusom
Hepatitis viralis chronica alia

B18.9 Hronično zapaljenje jetre uzrokovano virusima,neoznačeno
Hepatitis viralis chronica,non specificata

 

B19 Zapaljenja jetre uzrokovana virusima,neoznačena
Hepatitis viralis,non specificata

 

Exit mobile version