B95 Streptokok i stafilokok kao uzročnici bolesti
Streptococcus et staphylococcus ut causae morborum

B95.0 Streptokok A kao uzrok bolesti
Streptococcus A ut causa morborum

B95.1 Streptokok B kao uzrok bolesti
Streptococcus B ut causa morborum

B95.2 Streptokok D kao uzrok bolesti
Streptococcus D ut causa morborum

B95.3 Pneumonijski streptokok kao uzrok bolesti
Streptococcus pneumoniae ut causa morborum

B95.4 Drugi streptokoki kao uzrok bolesti
Streptococci alii ut causa morborum

B95.5 Neoznačeni streptokoki kao uzrok bolesti
Streptococci ut causa morborum

B95.6 Staphylococcus aureus kao uzrok bolesti
Staphylococcus aureus ut causa morborum

B95.7 Drugi stafilokoki kao uzrok bolesti
Staphylococci alii ut causa morborum

B95.8 Neoznačeni stafilokoki kao uzrok bolesti
Staphylococci non specificati ut causa morborum

 

B96 Drugi bakterijski agensi kao uzrok bolesti
Agentes bacteriales alii ut causa morborum

B96.0 Mycoplasma pneumoniae kao uzročnik bolesti
Mycoplasma pneumoniae ut causa morborum

B96.1 Klebsiella pneumoniae kao uzročnik bolesti
Klebsiella pneumoniae ut causa morborum

B96.2 Escherichia coli kao uzročnik bolesti
Escherichia coli ut causa morborum

B96.3 Haemophilus influenzae kao uzročnik bolesti
Haemophilus influenzae ut causa morborum

B96.4 Proteus (mirabilis)(morgani) kao uzročnik bolesti
Proteus (mirabilis)(morgani) ut causa morborum

B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) kao uzročnik bolesti
Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) ut causa morborum

B96.6 Bacillus fragilis kao uzročnik bolesti
Bacillus fragilis ut causa morborum

B96.7 Clostridium perfringens kao uzročnik bolesti
Clostridium perfringens ut causa morborum

B96.8 Drugi označeni bakterijski agensi kao uzročnik bolesti
Agentes bacteriales alii specificati ut causa morborum

 

B97 Virusi kao uzročnici bolesti
Agentes virales ut causa morborum