Napomena:
Koristiti dodatne šifre (Grupa XX) za identifikaciju uzroka kod posttransfuzionog hepatitisa

Isključuje se:

  • Hepatitis cytomegaloviralis (B25.1†)
    • herpesviralis (B00.8)
  • Sequelae hepatitidis viralis (B94.2)

 

B15 Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom A
Hepatitis acuta A

B15.0 Akutno zapaljenje jetre sa hepatičkom komom,uzrokovano virusom A
Hepatitis A cum comate hepatico

B15.9 Akutno zapaljenje jetre bez hepatičke kome,uzrokovano virusom A
Hepatitis A sine comate hepatico

 

B16 Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom B
Hepatitis acuta B

B16.0 Akutno zapaljenje jetre sa hepatičkom komom,uzrokovano virusom B sa delta agensom (koinfekcija)
Hepatitis acuta B cum delta agente (coinfectio),cum comate hepatico

B16.1 Akutno zapaljenje jetre bez hepatičke kome ,uzrokovano virusom B sa delta agensom
Hepatitis acuta B cum delta agente,sine comate hepatico

B16.2 Akutno zapaljenje jetre sa hepatičkom komom,uzrokovano virusom B bez delta agensa
Hepatitis acuta B sine delta agente,cum comate hepatico

B16.9 Akutno zapaljenje jetre i bez hepatičke kome,uzrokovano virusom B bez delta agensa
Hepatitis acuta B sine delta agente et sine comate hepatico

 

B17 Druga akutna zapaljenja jetre uzrokovana virusima
Hepatitis viralis acuta alia

B17.0 Akutna delta superinfekcija nosioca hepatitisa B bez povrede jetre
Infectio delta agente acuta in B antigenaemia sine laesione hepatis

B17.1 Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom C
Hepatitis acuta C

B17.2 Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom E
Hepatitis acuta E

B17.8 Drugo označeno akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom
Hepatitis viralis alia, specificata

 

B18 Hronična zapaljenja jetre uzrokovana virusima
Hepatitis viralis chronica

B18.0 Hronično zapaljenje jetre uzrokovano virusom B sa delta agensom
Hepatitis viralis chronica B cum delta agente

B18.1 Hronično zapaljenje jetre uzrokovano virusom B bez delta agensa
Hepatitis viralis chronica B sine delta agente

B18.2 Hronično zapaljenje jetre uzrokovano virusom C
Hepatitis viralis chronica C

B18.8 Druga hronična zapaljenja jetre uzrokovana virusom
Hepatitis viralis chronica alia

B18.9 Hronično zapaljenje jetre uzrokovano virusima,neoznačeno
Hepatitis viralis chronica,non specificata

 

B19 Zapaljenja jetre uzrokovana virusima,neoznačena
Hepatitis viralis,non specificata