ANEMIJA U HRONIČNOJ BUBREŽNOJ INSUFICIJENCIJI

Lečenje:

 • Supstitucija transfuzijama eritrocita.
 • Nadoknada eventualnog deficita Fe i folne kiseline.
 • Svim bolesnicima na dijalizi davati folnu kiselinu.
 • Androgeni dovode do povećanja produkcije eritrocita i poboljšanja anemije u HBI, međutim neželjena dejstva- retencija vode, hirzutizam, infekcije kože i dr. ograničavaju njihovu primenu.
 • Najracionalniji pristup lečenju anemije u HBI je supstitucijska primena eritropoetina. Terapija eritropoetinom se započinje dozom od 50 do 100 U/kg tel. težine tri puta nedeljno iv. ili sc., s ciljem postizanja i održavanja vrednosti hematokrita od 32 do 38%, što se postiže do 10 nedelja od početka lečenja, nakon čega se doza eritropoetina može smanjiti na dozu održavanja od 50 U/kg tri puta nedeljno. Uz terapiju eritropoetinim potrebna je adekvatna supstitucija Fe za proizvodnju novih eritrocita.

 

ANEMIJA U HIPOPITUITARIZMU

 • Tipičan nalaz je normocitna, normohromna anemija. Anemija se koriguje lečenjem osnovne bolesti.

 

ANEMIJA U HIPOTIREOZI

 • Ako nema deficita Fe, vit. B12 i folne kiseline tipičan nalaz je umerena normocitna, normohromna anemija, ne reaguje na terapiju Fe, vit. B12, ni folnom kiselinom.
 • Češće se nalazi mikrocitna, hipohromna anemija zbog deficita Fe.
 • Makrocitna, megaloblastna anemija zbog deficita vit. B12 ili folne kiseline.

 

ANEMIJA U ADISONOVOJ BOLESTI

 • Nalazi se normocitna, normohromna anemija, lečenje osnovne bolesti.

 

ANEMIJA U HIPOGONADIZMU

 • Lečenje osnovne bolesti.

 

ANEMIJA U DIJABETESU

 • Anemija u dijabetesu je česta, i uglavnom se može pripisati komlikacijama kao što je deficit Fe u žena, dijabetesna nefropatija, česte infekcije, mikroangiopatska anemija, hemoliza tokom ketoacidoze.

 

ANEMIJA U BOLESTIMA JETRE

 1. Normocitna umerena anemija, lečenje osnovne bolesti.
 2. Mikrocitna, hipohromna anemija zbog deficita Fe.
 3. Makrocitna, megaloblastna anemija zbog deficita vit. B12 ili folne kiseline.

 

ANEMIJA U TRUDNOĆI

 • Preparati Fe i folne kiseline, obavezno u poslednjem trimestru trudnoće.

 

ANEMIJA U HRONIČNIM BOLESTIMA (hronične infektivne bolesti, hronične zapaljenske neinfektivne bolesti, maligne bolesti)

 • Anemija hronične bolesti je najčešće refraktorna na terapiju Fe, vit. B12 i folnom kiselinom, korekcija anemije zavisi od poboljšanja ili izlečenja osnovne bolesti.
 • Transfuzije eritrocita.
 • Primena eritropoetina u bolesnika koji zahtevaju transfuzije eritrocita, i u kojih postoji niska produkcija eritropoetina.

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net, pixabay.com