A70 Hlamidijaza, uzročnik Chlamydia psittaci
Infectio per Chlamydiam

 

A71 Trahom – Misirska okobolja
Trachoma

A71.0 Početni trahom
Trachoma incipiens

A71.1 Aktivni trahom
Trachoma floridum

A71.9 Trahom, neoznačen
Trachoma, non specificatum

 

A74 Druge hlamidijaze
Morbi chlamydiales alii