III Nedelja (15-21.dan)

 

Razvoj bebe

Iako još uvek niste svesni svoje trudnoće, u vašem uterusu raste i razvija se beba i to vrlo brzim tempom. Oplođena jajna ćelija prolazi kroz proces višestrukih ćelijskih deoba.

Otprilike 30 časova nakon oplođenja, ona se deli na dve ćelije, pa na četiri, pa osam, i tako dalje na svom putu kroz jajovod. U momentu kada dospe do uterusa, ta grupa ćelija izgleda kao mala grozdasta nakupina i naziva se morula.

Kada u moruli nastane šupljina koja je ispunjena tečnošću – tada nastaje blastocista. Na kraju ove nedelje, blastocista će se usaditi u zadebljali endometrijum uterusa. To se naziva implantacija čime se omogućava da preko endometrijuma embrion dobije sve neophodne nutritijente kao i da se uklone sve štetne materije. Vremenom, na mestu implanatcije razviće se placenta (posteljica).

Decidualna reakcija predstavlja niz promena koje se dešavaju na endometrijumu usled prisustva blastociste u njemu i produžene stimulacije progesteronom od strane žutog tela. U toku decidualne reakcije stromalne ćelije endometrijuma pretvaraju se u metabolički aktivne, sekretujuće – decidualne ćelije koje sadrže dosta masnih kapljica i granula glikogena u citoplazmi (služe kao izvor hrane za zametak, nakon što budu razložene hidrolitičkim enzimima sinciciotrofoblasta). Endometrijum postaje bolje vaskularizovan, a pogotovo deo oko mesta implantacije u kome se kapilari izdužuju i sinusoidno proširuju.

Implantacija se najčešće dešava u gornjem delu tela materice, u blizini srednje linije prednjeg ili zadnjeg zida. Međutim, implantacija se može desiti i na svakom drugom mestu u materici ili van nje (jajovod, jajnik, peritoneum) kada govorimo o vanmateričnoj trudnoći. Ako ne dođe do adekvatne decidualne reakcije ili se blastocista ne oslobodi zone pelucide, implanatcija izostaje i dolazi do spontanog abortusa.

Od oplođenja pa do kraja III nedelje razvića, zametak nema prepoznatljiva obeležja ljudskog izgleda.

 

Vaše telo

Za razvoj bebe, od vitalnog je značaja adekvatan unos odgovarajućih hranljivih materija, kao što su folna kiselina, proteini, kalcijum, gvožđe. Sa nadoknadom folne kiseline bi trebalo započeti još pre začeća, i ona je najbitnija jer folna kiselina sprečava defekte neuralne cevi (od koje nastaju mozak i kičmena moždina) koja se formira vrlo rano u trudnoći.

 Unos proteina, od kojih nastaje novo tkivo, treba biti povećan tokom trudnoće. Kalcijum je neophodan za razvoj kostiju i zuba, pa je bitno unositi adekvatnu dnevnu dozu ovog elementa (zelena salata i leguminoze).

 

Gvožđe je esencijalno jer tokom trudnoće morate omogućiti kontinuiran porast volumen krvi fetusa. Najviše ga ima u

  • crvenom mesu, 
  • jajima i 
  • zelenom povrću.