XVI NEDELJA (106-112. DAN)

Razvoj bebe

Vaša beba sada može čuti glasove koji dolaze iz spoljašnjeg sveta – zato pazite šta pričate i tepajte joj što više!

Težina sada iznosi oko 110 grama, a dužina oko 12 cm. Sada su u potpunosti razvijeni nokti, obrve, trepavice. Razvija se i facijalna muskulatura pa beba sada pravi raznolike grimase lica – mršti se i smeška.

Timus je funkcionalno aktivan od IV meseca razvića i nastavlja se u detinjstvu, sve do puberteta. Od IV meseca mekonijum ispunjava lumen ileuma i debelog creva. Sadrži crevni sekret, produkte sekrecije jetre, prevashodno žučne pigmente koji mu daju tamnozelenu boju, amnionsku tečnost, oljuštene epitelne ćelije i enzime. Izbacuje se neposredno nakon porođaja. Ispitivanje mekonijuma može imati klinički značaj za utvrđivanje informacija o funkciji digestivnog trakta za vreme razvića.

Vaše telo

Ultrasonografijom omogućena je biometrija tj. merenje različitih dijametara ploda (temeno-trtična dužina, biparijetalni prečnik, dužina femura, obim abdomena) na osnovu kojih se utvrđuje razvijenost i starost ploda, prati dinamika rasta i razviće ploda, zrelost organa.

Za trudnoću su karakteristične strije ili rastezi (striae gravidarum) koje se predominantno javljaju na koži prednjeg trbušnog zida, dojkama i butinama, a nastaju zbog ireverzibilnog oštećenja vezivnog tkiva. Takođe se javlja i hiperpigmentacija (koja je ujedno i siguran znak trudnoće) i to u predelu srednje linije prednjeg trbušnog zida ili lica i u potpunosti se povlači posle porođaja.