12.maj. – Obležava se na dan rođenja Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije.

 

 Po definiciji SZO – profesionalno područje rada medicinskih sestara je u pružanju pomoći pojedincu, grupi ili zajednici kada njima nedostaje snaga, volja ili znanje. Biti medicinska sestra je jedinstven poziv koji traži ono najlepše u ljudskom biću humanost i predanost pozivu. Sestre moraju uvek da slušaju pacijente i ono što oni govore. To može biti od suštinskog značaja bez obzira kako delovalo nebitno sestri u određenom momentu. Sestrinstvo je po svojoj prirodi zasnovano na saradnji. Sestre i drugo medicinsko osoblje moraju efikasno da komuniciraju u cilju pružanja adekvatnog tretmana i medicinske potpore. Efikasna sposobnost komunikacije u sestrinstvu stvara visok nivo zadovoljstva korisnika i sprečava nastanak greški. Sestre su odgovorne za razumevanje ali i u isto vreme da bude shvaćena poruka koju prenose. One moraju pažljivo da slušaju i prijavljuju informacije ispravno i tačno. Medicinske sestre moraju razviti visok nivo samopoštovanja, koje će rezultirati i poštovanjem onih za koje profesionalno brinu. U prvom redu kao i svi drugi profesionalci moraju se stalno obrazovati i time steći vlastitu sigurnost i poštovanje svojih pacijenata, saradnika i poslodavaca.

 Medicinska sestra je deo medicinskog tima u kome može ravnopravno učestvovati samo ako dobro zna svoj posao. Svaka nesigurnost ruši samopoštovanje.

Ciljevi:

  • Pomaže pacijentu u području zdravstvene nege, pri različitim nivoima zdravlja, od začeća do smrti i u meri u kojoj on to nije u stanju;
  • Vraća i podiže sposobnost za samonegu;
  • Pomaže da pacijent prihvati svoju bolest, da dostojanstveno živi i mirno dočeka kraj….