X NEDELJA (64-70. DAN)

Razvoj bebe

Svi vitalni organi su formirani i počinju zajedno da funkcionišu.

Kako embrion sada ima sve karakteristike ljudskog bića, završava se embrionalni period a započinje fetalni koji se odlikuje brzim rastom, dok je diferenciranje tkiva manje izraženo.

Dolazi do formiranja jednoslojnog cilindričnog epitela creva i nastanka crevnih žlezda. Limfni čvorovi su sada potpuno formirani, a prvo se razvijaju u aksilarnim i invaginalnim područjima kondenzacijom mezenhima oko limfnih sudova. 

U ovoj nedelji razvija se prostata kod muškog ploda. Ona je dvojakog porekla – žlezdani parenhim nastaje od niza solidnih traka koje izrastaju iz endoderma pelvične uretre, a stroma i glatki mišići nastaju od okolnog mezoderma. Prostata počinje da stvara sekret tek u pubertetu.

Posteljica se oblikuje, a tokom naredne 4 nedelje završava se njeno formiranje. Na kraju 4. meseca trudnoće posteljica dobija svoj definitivni oblik i ne prolazi dalje anatomske promene.

Vaše telo

U sklopu prvog pregleda u trudnoći meri se visina, težina i arterijski krvni pritisak. U toku ginekološkog pregleda uzima se Papankolau bris, mikrobiološki bris cerviksa i vagine, procenjuje konstitucija mekih i koštanih delova karlice i stanje dojki.

Laboratorijska ispitivanja podrazumevaju: određivanje krvne grupe i Rh faktora, krvnu sliku, biohemiju, pregled urina.

Kod trudnica sa visokim rizikom radi se i test na HIV, sifilis, gonoreju, hepatisi i TORCH.