I Nedelja (1 – 7. dan)

Razvoj bebe 

Ova nedelja u stvari predstavlja vaš menstrualni ciklus. Termin porođaja računa se od prvog dana poslednje menstruacije i stoga je ova nedelja deo 40-nedeljne trudnoće iako vaša beba jos nije začeta.

Ovarijalni ciklus je deo reproduktivnog ciklusa koji obuhvata promene na jajnicima. On počinje porastom nivoa FSH adenohipofize, pod čijim će dejstvom 5-12 folikula nastaviti svoje sazrevanje u kori jajnika. Primarna oocita, zaustavljena u profazi prve mejotičke deobe, započete još pre rođenja, raste i akumulira hranljive materije u svojoj citoplazmi, a folikularne ćelije proliferišu i stvaraju estrogen. Estrogen je polni hormon koji dominira u prvoj polovini reproduktivnog ciklusa žene. 

Od folikula koji su nastavili folikulogenezu samo jedan dostiže punu zrelost, a ostali podležu atreziji. Oko 13. ili 14. dana ciklusa naglo raste nivo FSH ili LH koji ubrzo dostižu svoju maksimalnu koncentraciju. Porast gonadotropnih hormona stimuliše oocitu da nastavi prvu mejozu pa time nastatu dva tipa ćelija: sekundarna oocita i prvo polarno telo. Sekundarna oocita odmah započinje drugu mejotičku deobu koja se zaustavlja na oko tri sata pre ovulacije u metafazi.

Ovulacija je ciklični fenomen koji nastaje 12-24 sata nakon što nivo LH dostigne maksimalnu vrednost. Ovulacija predstavlja prskanje zrelog tercijarnog folikula, pri čemu sekundarna oocita napušta jajnik i putuje do ampularnog dela jajovoda gde je 12-24 sata sposobna za oplođenje. 

Pod dejstvom LH, od ostataka de Grafovog folikula stvara se žlezdana struktura nazvana žuto telo (corpus luteum) koje produkuje progesteron, polni hormon koji dominira u drugoj polovini reproduktivnog ciklusa žene. Ukoliko do oplođenja ne dođe, 10-12 dana nakon ovulacije žuto telo degeneriše (corpus luteum menstruationis) i pretvara se u ožiljno – belo telo (corpus albicans). 

Ukoliko se oplođenje desi, sinciciotrofoblast stvara humani horionski gonadotropin koji odlaže degeneraciju žutog tela (corpus luteum graviditatis). Žuto telo ostaje aktivno prvih 20 nedelja trudnoće, a onda njegovu ulogu preuzima posteljica.

Vaše telo

Tokom trudnoće, zdravlje vaše bebe je u direktnoj vezi sa vašim zdravim životnim navikama. Zato je neophodno da u toku planiranja trudnoće, istovremeno pripremate i svoje telo za buduće začeće. Pre trudnoće trebalo bi da : 

  • izbegavate alkohol, 
  • lekove i 
  • cigarete. 

Štetne supstance iz ovih produkata izazivaju anomalije fetusa, fetalni alkoholni sindrom, respiratorne poremećaje, nisku porođajnu težinu i druge poremećaje.

Konsultujete se sa svojim lekarom u vezi lekova koje trenutno uzimate! Potrebna je posebna predostrožnost u vezi lekova jer većina negativno utiče na razvoj fetusa. Dakle, uvek se prvo konsultujte sa lekarom pre nego što rešite da započnete ili prekinete uzimanje nekih lekova.

Unosite dovoljno hranljivih materija, pogotovo vitamina i folne kiseline. Žene koje pokušavaju da zatrudne trebalo bi da unose 400 mikrograma folne kiseline dnevno. Dovoljan unos folne kiseline smanjuje rizik defekata neuralne cevi (anomalije izazvane nekompletnim razvojem mozga ili kičmene moždine) kao što je spina bifida.