Svetski dan borbe protiv side okuplja ljude u celom svetu sa ciljem podizanja pažnje u vezi ove pandemije i demonstrira međunarodnu solidarnost. Ovogodišnja kampanja u Republici Srbiji se realizuje pod sloganom „NIJEDAN ŽIVOT IZGUBLjEN ZBOG SIDE!” imajući u vidu da je ključna aktivnost promocija značaja pravovremenog testiranja na HIV, praćenog savetovanjem za sve osobe koje su imale neki rizik u bližoj ili daljoj prošlosti, a radi njihovog ranog uključivanja u adekvatno lečenje.

Naša zemlja se aktivno uključila u Evropsku nedelju testiranja, koja se realizuje u periodu od 22. do 29. novembra, a deo je prvodecembarske kampanje. Glavni cilj aktivnosti koje se organizuju u okviru ove nedelje je informisanje građana o važnosti blagovremenog otkrivanja HIV infekcije. Pored ovoga, cilj je i osnaživanje onih koji su se možda našli u riziku za dobijanje HIV infekcije da se što pre testiraju, jer samo pravovremeno lečenje omogućava kvalitetan i dug život, kao i zaštitu drugih i sprečavanje prenošenja HIV-a sa majke na bebu.

Pored već tradicionalnih tribina i aktivnosti na javnim mestima, biće realizovane brojne interaktivne edukacije u školama i na fakultetima, i druge aktivnosti u 47 gradova na teritoriji Republike Srbije, kao i intenzivirano pružanje usluge dobrovoljnog, besplatnog i anonimnog savetovanja i testiranja u institucionalnim savetovalištima za HIV i druge polno prenosive infekcije pri institutima/zavodima za javno zdravlje.

 

Epidemiološka slika u Srbiji i svetu

Srbija spada u kategoriju zemalja sa niskom prevalencijom HIV infekcije i epidemija je pod kontrolom. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” u periodu januar – novembar 2013. godine, novodijagnostikovano je 109 osoba inficiranih HIV-om, 32 osobe su obolele, a 14 ih je umrlo od side. Zaključno sa novembrom 2013. godine u Srbiji 1808 osoba živi sa HIV-om. Međutim, procene UNAIDS-a ukazuju da u našoj zemlji još oko 1800 osoba ne zna da je inficirano HIV-om.

Od 109 novootkrivenih osoba inficiranih HIV-om u periodu od januara do novembra 2013. godine, 58 osoba (53%) je iz Beograda, 26 (24%) iz Vojvodine, a petina je iz ostalih okruga centralne Srbije (25 osoba). Registrovano je deset puta više muškaraca u odnosu na žene. Većina novootkrivenih HIV pozitivnih osoba je uzrasta 20–49 godina (91 osoba, odnosno 84%), pri čemu je svaka treća osoba uzrasta 20–29 godina (31 osoba, odnosno 28%). U odnosu na način transmisije kod 84 osobe HIV je prenešen nezaštićenim seksualnim odnosom (77%), pri čemu najveći rizik nosi nezaštićen analni seksualni odnos. Skoro svaka treća novootkrivena HIV pozitivna osoba u periodu januar–novembar 2013. je saznala da je inficirana HIV-om tek u terminalnom stadijumu infekcije (31 osoba tj. 28%), dok je polovina osoba inficiranih HIV-om bila bez ikakvih simptoma i manifestnih znakova HIV infekcije. 

Od 2003. do 2012. godine kod nas je registrovano povećanje broja osoba koje se leče kombinovanom antiretrovirusnom terapijom (krajem 2003. godine je bilo 330 osoba, a krajem 2012. godine 1100 osoba). Od 2000. godine registrovana je i značajna redukcija obolevanja i umiranja od side kao rezultat dostupne visoko aktivne kombinovane antiretrovirusne terapije. Troškovi terapije i lečenja osoba koje žive sa HIV-om su pokriveni iz sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a oboleli se mogu, osim u Beogradu, lečiti i u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

Prema procenama programa Ujedinjenih nacija za AIDS (UNAIDS), u svetu je krajem 2012. godine 35,3 miliona osoba živelo sa HIV-om što je za 18% više u odnosu na 2001. godinu, kada je u svetu sa HIV-om živelo 30 miliona ljudi. Broj novoinficiranih virusom tokom 2012. procenjuje se na oko 2,3 miliona, što je 33% manje u odnosu na 2001. godinu (3,4 miliona). Sida je tokom 2012. godine odnela 1,6 miliona života, što je za 30% manje u odnosu na 2005. godinu kada je od ove bolesti umrlo 2,3 miliona. Procene ukazuju da je krajem 2012. godine 9,7 miliona osoba inficiranih HIV-om bilo na antiretrovirusnoj terapiji u ekonomski nerazvijenim i srednje razvijenim zemljama, što predstavlja porast za 20% u odnosu na 2011. godinu, kada je na terapiji bilo oko 8,1 miliona osoba. Međutim, prema najnovijim terapijskim smernicama SZO iz 2013. godine, obuhvat lečenjem u siromašnim i srednje bogatim zemljama bio je samo 34% od ukupno procenjenih 28,3 miliona osoba inficiranih HIV-om u potrebi za specifičnim lečenjem.

 

Opširnije:

Mаpа акtivnоsti u sкlоpu оbеlеžаvаnjа каmаpаnjе Svеtsкi dаn bоrbе prоtiv sidе

Rаspоrеd pružаnjа uslugа dоbrоvоljnоg i pоvеrljivоg sаvеtоvаnjа i tеstirаnjа (DPST) nа HIV u окviru Еvrоpsке nеdеljе tеstirаnjа tокоm nаciоnаlnе каmpаnjе pоvоdоm Svеtsкоg dаnа bоrbе prоtiv sidе, 1. dеcеmbаr 2013. gоdinе

HIV еpidеmiја u Srbiјi: pоdаci

HIV еpidеmiја u svеtu: pоdаci

Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut”