Američka agencija za lekove (FDA) odobrila je primenu leka Zulresso (brexanolone) injekcija za intravensku (IV) upotrebu, u terapiji postpartalne depresije (PPD) kod žena. Ovo je prvi lek koji je odobren specifično za PPD.

 

PPD predstavlja depresivnu epizodu koja se javlja po porođaju, iako simptomi mogu nastati već tokom trudnoće. Kao i druge forme depresije, karakteriše je tuga i/ili gubitak interesovanja za aktivnosti koje pružaju uživanje, ahedonija, mada mogu se javiti i simptomi kongitivnog pogoršanja, osećaj krivice ili bezvredosti, pa i suicidne misli.

Za sada lek je obezbeđen kroz poseban program – Zulresso REMS program, koji zahteva davanje leka preko sertifikovane zdravstvene ustanove. Daje se kao kontinuirana IV infuzija tokom 60 sati. Zbog rizika od naglog gubitka svesti, pacijentkinje se moraju intenzivno pratiti.

Efikasnost leka je pokazana kroz dve kliničke studije i višenedeljnog praćenja. Najčešći neželjeni efekti su pospanost, suvoća usta, nesvestica, crvenilo.

Lek Zulresso je produkt farmaceutske kuće Sage Therapeutics, Inc.

izvor