Tag: Vegzelma

Vegzelma

Evropska agencija za lekove (EMA) odobrila je upotrebu Vegzelma, biosimilara Avastinu, u onkološkoj terapiji. Vegzelma predstavlja onkološku terapiju u lečenju…