Reumatoidni artritis (arthritis rheumatoides, RA) – je sistemska bolest vezivnog tkiva koja se ispoljava kao simetrični poliartritis, čiji razvoj tokom vremena dovodi do deformacije, disfunkcije i destrukcije zahvaćenih zglobova. Predstavlja najčešće zapaljenje u grupi zapaljenjskih reumatskih bolesti.

Osnovna promena je SINOVITIS (zapaljenje sinovije zglobova), koji deluje destrukrivno na hrskavice i kosti.

ETIOPATOGENEZA:

Uzrok RA je još uvek nepoznat; pretpostavlja se da postoji uzajamno dejstvo:

 1. Infekcije – virusi (Epsten-Bar), bakterije i mikoplazme
 2. Genetski faktori (prisutan je D4 antigen)
 3. Promenjen imuni odgovor

Poremećaj imunog odgovora, bez obzira da li je izazvan infekcijom ili je genetski uslovljen ili je primaran, ima veoma važnu ulogu u lancu patogenetskih zbivanja i odgovoran je za:

 1. održavanje zapaljenjskog procesa u sinoviji zglobova
 2. sintezu reumatoidnih faktora

Imunološki mehanizmi koji dovode do inflamacije i proliferacije sinovijskog tkiva, pripadaju kombinaciji humuralnog i celularnog imunog odgovora, a to dovodi do razgradnje strukturnih proteina i demineralizacije kosti, destruktivnih promena inflamiranih zglobova

Imunom reakcijom između promenjenih IgG (antitela) i reumatoidnih faktora (antigena), stvaraju se imuni kompleksi koji u sinovijalnoj tečnosti aktiviraju komplement. On privlačI granulocite koji oslobađaju medijatore, a ovi izazivaju zapaljenje.

 

KLINIČKA SLIKA:

Bolest uglavnom počinje postepeno, pojavom opštih prodromalnih simptoma:

 • malaksalost,
 • zamor,
 • gubitak apetita,
 • mršavljenje i
 • subfebrilnost

PROMENE NA ZGLOBOVIMA: znaci zapaljenja (bol, otok, hiperemija, poremećaj funkcije) na malim zglobovima šaka (metakarpofalangealnim i interfalangealnim), na stopalima (metatarzofalangealni) najpre, a zatim se postepeno može širiti na sve periferne zglobove.

 

 

 • Karakteristična je jutarnja ukočenost = patognomonična je!!!
 • Bol – naročito noću
 • Otok zglobova (zbog nakupljanja sinovijske tečnosi u zglobnoj kapsuli)

 

 Deformisani su zglobovi koji su zahvaćeni, pa su prsti šaka vretenasti. Zahvatanje tkiva kapsule doprinosi poremećaju funkcije zgloba već u ranoj fazi bolesti.

VANZGLOBNE PROMENE: Oko 25% bolesnika sa ovim artritisom ih ima. One su indikator loše prognoze RA.

 • Reumatski čvorići su najčešća manifestacija; mogu se lokalizovati potkožno (na mestima lokalnog pritiska iznad koštanih prominencija), a mogu biti duboki, unutrašnji čvorićI u plućima, srcu, oku.
 • Splenomegalija, Limfadenopatija
 • Vaskulitisi: češće se javljaju posle dugog trajanja bolesti, obučno u vreme kada je sinovitis neaktivan
 • Anemija: zbog nefektivne eritropoeze, deficita gvožđa, folne kiseline ili vitamina B12

KOMPLIKACIJE:

 • Amiloidoza,
 • zapaljenje beonjače,
 • pleuritis,
 • leukocitoza

 

LABORATORIJA:

 • povišena sedimentacija
 • povišen fibrinogen,
 • povišeni serumski globulini
 • povišen C-reaktivni protein,
 • povišeni serumski amiloid A
 • reumatoidni faktor u 75%

RENTGEN:

 1. STADIJUM: periartikularni otok mekih tkiva i osteoporoza obolelih zglobova
 2. STADIJUM: suženje zglobnog prostora, erozije i ciste zglobnih površina
 3. STADIJUM: destrukcije glavice kosti, subluxacije, fibrozna ankiloza
 4. STADIJUM: koštana ankiloza, deformacije kostiju

 

DIJAGNOZA:
Za postavljanje dijagnoze potrebno je najmanje 4 od navedenih kriterijuma, koji traju minimum 6 nedelja

 1. jutarnja ukočenost od najmanje 1h
 2. artritis tri i više zglobova
 3. istovremena simetrična zahvaćenost
 4. reumatoidni noduli
 5. reumatoidni faktor
 6. radiografske promene

TERAPIJA:

 1. Opšte mere: 
  – odmor
 2. Medikamenti: 
  – simptomatska terapija: NSAIL (nesteroidni antiinflamatorni lekovi)
  – lekovi koji usporavaju bolest: soli zlata, penicilamin, sulfasalazin
 3. Fizikalna terapija: 
  – vežbe, hidroterapija, aplikacija toplote
 4. Hiruška terapija: 
  – kod teško oštećenih zglobova (artroplastika)

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,