Bolesnici sa šećernom bolešču tip 2 pokazuju povišen rizik za adenomatozne kolorektalne polipe i kolorektalne karcinome. Upotreba anti-hiperglikemijskog agensa metformina je povezana sa smanjenom stopom učestalosti javljanja kod karcinom-zavisne smrtnosti.

Prema studiji koju su početkom aprila 2012.godine objavili Garrett i saradnici sa Univerziteta u Teksasu (MD Anderson Cancer Center), SAD, u prestižnom medicinskom časopisu British Journal of Cancer, navodi se da bolesnici sa kolorektalnim karcinomom i šećernom bolešću tip 2 (Diabetes mellitus type II)  koji su lečeni metforminom, u sklopu antidijabetične terapije, pokazuju poboljšanje u sveukupnom preživljavanju u odnosu na dijabetičare lečene drugim antidijabetičnim lekovima.

Naučnici sa Univerziteta u Teksasu su retrospektivno analizirali medicinsku dokumentaciju preko 4700 bolesnika i pokazali da je kod bolesnika sa DM tip II i kolorektalnim karcinomom, lečenih metforminom u sklopu antidijabetične terapije, prosečno preživljavanje oko 77 meseci u poređenju sa oko 57 meseci kod bolesnika koji nisu imali metformin u svojoj antidijabetičnoj terapiji. Koristeći složene statističke modele regresije pokazali su da bolesnici sa dijabetesom tip II lečeni metforminom imaju 30%-tno poboljšanje u sveukupnom preživljavanju u odnosu na dijabetičare lečene nekim drugim antidijabeticima.

 

traživanju možete pronaći na stranicama BJC (British Journal of Cancer).